Seminar IPARD program EU

PERSPEKTIVA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU DO 2013.
Hrvatska udruga poslodavaca na projektu Centar za europske pretpristupne procese, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja a u suradnji i pod sponzorstvom Istarske županije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak te u u suorganizaciji sa Agencijom za ruralni razvoj Istre, organizira seminar na temu: IPARD program EU – perspektiva ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju do 2013. godine, koji će se održati 14. listopada u Domu mladih u Vodnjanu na adresi Istarska 1.
Nakon završenog SAPARD programa, koji je osigurao financijsku potporu 40 projekata u ukupnoj vrijednosti od oko 300 milijuna kuna i to u području ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i unaprjeđenja prerade i trženja poljoprivrednim proizvodima, kao nasljednik SAPARD-a u najavi je natječaj IPARD programa za mjesec listopad,  a kao pravovremenu pripremu za natječaj seminar će obuhvatiti izlaganja na sljedeće teme : 
Prioritet 1 - poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
MJERA 101 i 103 : Investiranje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda, sektor mlijeka, mesa (kravlje) , meso (goveda, svinje i perad) i  jaja, klaonice, mljekare, prerada voća i povrća, vinarije i uljare.
Prioritet 3 – razvoj ruralne ekonomije
Mjera 303.: Razvoj i diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti, ruralni turizam, obnovljivi izvori energije, direktan marketing i mikro prerada na poljoprivrednim gospodarstvima, slatkovodno ribarstvo i gljivarstvo.
Cilj konferencije je korištenje dosadašnjih iskustava iz uspješnih projekata u SAPARD programu kroz prikaz mogućih projekata koji će se kandidirati za potporu u okviru IPARD programa, informiranje o aktivnostima i mogućnostima ulaganja u  IPARD programu te edukacija i pojašnjavanje aktivnosti u postupku prikupljanja tražene dokumentacije i izrade projekta korisnicima iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora.

Za prijavu na natječaj prihvatljivi su sljedeći krajnji korisnici:
Poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, pravne osobe) definirana Zakonom o poljoprivredi (NN 66/01, 83/02), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i PDV obveznici.
Obrtnici i tvrtke u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva, obveznici PDV-a, u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika (ovisno o sektoru) u skladu sa Zakonom o malom gospodarstvu  (NN 29/02). (REX)

Facebook komentari