Sanitarna kvaliteta mora u uvali Valdibora je nezadovoljavajuća

OBAVIJEST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE O KAKVOĆI MORA
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio da je sanitarna kvaliteta mora u uvali Valdibora nezadovoljavajuća. Analiza ukazuje na neodgovarajući izgled morske vode za kupanje i rekreaciju.
 
Prema mišljenju Zavoda jedina plaža u okruženju do koje je moglo dospjeti onečišćenje u koncentracijama koje rezultiraju u nezadovoljavajućoj kakvoći mora za kupanje je plaža Porton Biondi.

Zavod će odraditi daljnje analize kako bi utvrdio razloge onečišćenja.

(rex)

Facebook komentari