Rovinju odobreno financiranje projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“

PROJEKT U SE DODJELJUJU SREDSTVA EU U IZNOSU OD 440.214,90 KUNA
U utorak, 15. svibnja 2018. godine u dvorani Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Zagrebu svečano je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Svečanom potpisivanju je ispred Grada Rovinja nazočio gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec, ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić a u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Dubravko Ponoš.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U sklopu navedenog, Gradu Rovinju, kao prijavitelju, odobreno je financiranje projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“.
Projekt će se provoditi na području grada Rovinja i tri udružene općine: Bale, Kanfanar i Žminj.

Provedba odabranih aktivnosti doprinosi ispunjenju općeg cilja projekta, tj. podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom kroz edukaciju o sljedećim temama:

• sprječavanje nastanka otpada,
• pravilno odvajanje otpada u kućanstvima,
• kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta,
• što će rezultirati poželjnim postupanjem građana s otpadom i u konačnici dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta.

Projektu se dodjeljuju sredstva EU u iznosu od 440.214,90 kuna a predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.

(REX)

Facebook komentari