Rovinj: Župan oštro protiv ukidanja Op?inskog suda

IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A ROVINJA

U radu izvanredne sjednice Gradskoga vije?e Grada Rovinja jutros, povodom najave ukidanja Op?inskog suda u Rovinju, sudjelovao je i istarski župan Ivan Jakov?i?. On kaže da time želi dati svoju jasnu podršku Gradu Rovinju jer to je vrlo važan sud za taj grad. – Rovinj je iznimno dinami?an grad i jedini, pored suda u Bujama, dvojezi?an sud u istri odnosno u Hrvatskoj i u tom kontekstu to mora ostati Op?insko sjedište – kaže Jakov?i?. Župan nadalje isti?e da kada u dogledno vrijeme bude reforma pravosu?a i kada se bude raspravljalo o ukidanju više desetaka sudova po Hrvatskoj onda se može razmotriti takva situacija u Istri. – Ali sada da se ovako na pre?ac i bez argumenata ukida sud u Rovinju ne dolazi u obzir – kategori?an je istarski župan. (T. B.)

Facebook komentari