Rockwool radi, Rockwool ne radi ?

MINISTARSTVO ODGOVORILO NA ZAHTJEV ISTARSKE ŽUPANIJE
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva oglasilo se danas pojašnjenjem u vezi sa zahtjevom Istarske županije  u vezi s tvornicom Rockwool.  U dostavljenom pojašnjenu istaknuto je kako tvornica nije još zapo?ela s radom. Naime, sukladno hrvatskim zakonima iz podru?ja zaštite okoliša tvornica je zapo?ela s probnim radom koji može trajati šest mjeseci. Nakon tog vremena izdaje se uporabna dozvola ukoliko se u tehni?kom pregledu utvrdi da tvornica udovoljava svim zakonskim parametrima. Dakle, sve dosadašnje aktivnosti tvornice Rockwool i sve "popratne pojave" koje su primije?ene bile su samo proba za ono što slijedi. Pojašnjenje ministarstva donosimo u cijelosti.

JAVNIM GLASILIMA
POJAŠNJENJE MINISTARSTVA U VEZI SA ZAHTJEVOM ISTARSKE ŽUPANIJE U VEZI S TVORNICOM ROCKWOOL
Tvornica kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. još nije otvorena. Mo?i ?e se otvoriti tek kada dobije uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola izdaje se nakon što se u tehni?kom pregledu utvrdi da tvornica udovoljava svim zakonskim parametrima i izdanim dozvolama. Tehni?kom pregledu predhodi probni rad. Tvornica Rockwool prijavila je po?etak probnog rada za 17. rujna 2007. godine i on je u tijeku. Probni rad može trajati 6 mjeseci. To je period u kojem se testiraju postrojenja kako bi se mogu?e negativne pojave na vrijeme uo?ile i otklonile.
Nakon isteka probnog rada Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva obavit ?e tehni?ki pregled i jedino ukoliko u sklopu tehni?kog pregleda tvornica zadovolji sve stroge norme zaštite okoliša može dobiti uporabnu dozvolu. Sve do sada uo?ene nepravilnosti tvornica ?e morati ispraviti jer u suprotnom ne?e mo?i dobiti uporabnu dozvolu a time niti nastaviti rad.
Hrvatski zakoni za podru?je zaštite okoliša uskla?eni su s EU standardima a i sama Europska komisija pozitivnim je ocijenila napredak Hrvatske u ovom podru?ju posebno naglašavaju?i zaštitu zraka i gospodarenje otpadom. Prema tome, nema nikakve bojazni da ?e se dopustiti rad tvornici koja ne?e udovoljavati zakonskim normama.

S poštovanjem,
Ured glasnogovornice

Facebook komentari