Rije?ki HNK obilježio Svjetski dan kazališta s baletnom premijerom

AUTORSKA VE?ER MILKA ŠPAREMBLEKA
U rije?kom se HNK-u, poznatijem po nastavku imena, Ivan pl. Zajc, odlu?ilo proslaviti Svjetski dan kazališta, koji se obilježava 27. ožujka, dan kasnije no s posebnom poslasticom, premijerom koreoakta »Epitaf za Frederica« i baletom »?udesni mandarin« Béle Bartóka, a sve u režiji i koreografiji ovdašnjeg, ali i svjetskog, baletnog i koreografskog velikana, promicatelja plesnog kazališta koji ve? više od deset godina nije postavio novu baletnu predstavu, Milka Šparembleka. Tako je druga ovosezonska baletna premijera rije?kog HNK-a, na radost Rije?ana, ozna?ena Šparemblekovim autorskim pe?atom. Iako ?e se izvoditi kao dva ?ina,  koreoakt »Epitaf za Frederica« i balet »?udesni mandarin« posve su druga?ije energije pa se ovom spoju pripisuje i svojevrsna, o?ito željena, kontadikcija. Naime, prvi dio Šparemblekove autorske ve?eri je koreoakt za kojeg ?e na pozornici izniman pijanist Ruben Dalibaltayan svirati glazbu Frederica Chopina koju je, uz skladateljev uspjeh, slavu, strast, tragi?nost, ali i ljubav i bol za njegovim dvjema domovinama, inspirirani autor plesom do?arao. Balet Béle Bartóka, »?udesni mandarin«, koji se izvodi u drugom dijelu Šparemblekove autorske ve?eri, prati orkestar rije?kog HNK-a kojim ravna intendantica kazališta Ivana pl. Zajca, Nada Matoševi?. Kuriozitet je da je balet »?udesni mandarin« svoju hrvatsku praizvedbu imao upravo u Rijeci, 1957. godine, kada je balet režirao i koreografirao, a orkestrom je dirigirao Boris Papandopulo. Autorska ve?er Milka Šparembleka ima zakazane reprize za 29. i 31. ožujak te za 1., 2. i 3. travanj, u svim terminima s preferiranim po?etkom u rije?kom HNK-u, u 19 i 30. (N.T.)

Facebook komentari