Ribolov na Monumentima

RIBA RIBI GRIZE REP
Unato? promjenljivom vremenu objekti u bivšem vojnom kompleksu Monumenti dobro su posje?eni. U prvoj fazi nakon odlaska vojske ovaj su objekt najprije posje?ivali "sakuplja?i" gra?evinskog materijala i "lešinari" svih vrsta. Potom su ove napuštene objekte ophodili mnogobrojni ljubitelji ljetnih glazbenih festivala, da bi dolaskom prolje?a okolnu korunu, grmove i šumarke napu?ili bera?i šparuga. Danas smo na obali "registrirali" ribi?a koji je pobacao štapove bez obzira što je sanitarna kakvo?a mora u ovom djelu obale u najmanju ruku problemati?na. (N.M.)

Facebook komentari