Regulator prometa – Elektroistra – ponovno u akciji?!

«SAD NEK SE PI?I-SKINUTI SU STUPI?I»
Danas, rano poslijepodne nadležni su radnici iš?upali sporne stupi?e u Vergerijevoj ulici. Pošto je cijena i preko 500 kuna po postavljenom stupi?u ve? nadaleko poznata, name?e se pitanje kolika je cijena skidanja stupi?a. Bila kol´ko bila, nek´ je nam naša struja i dalje bogata i skupa. U iš?ekivanju novog, možda još zanimljivijeg, projekta provoditelja elektri?ne energije i poneke prometne regule, Elektroistre, Puljani ?e mo?i nesmetano ubadati nizbrdo ?ir iz Radi?eve ulice u Vergerijevu. Pa široka im cesta. (N.T.)

Facebook komentari