Redovna konferencija župana Jakov?i?a

"TRI TENORA" HTJELA DOVESTI ZAGORCA
Na netom završenoj redovnoj konferenciji za medije, župan Jakov?i? se osvrnuo na dvije teme koji posljednjih dana zaokupljaju istarsku javnost: granica sa Slovenijom i projekt "Brijuni Rivijera".
Dosadašnje dogovore i pregovore sa susjedima Slovencima ocijenio je kao dobru osnovu za kona?no rješavanje i identifikaciju spornih crta razgrani?enja, kako na kopnu tako i na moru. Naglasio je da je konsenzus svih stranaka u Hrvatskoj od iznimne vrijednosti, jer to pokazuje odgovornost, kako pozicije, tako i opozicije, te da je to i veliki pomak u odnosima u samoj Hrvatskoj. Pozvao je strana?ke prvake slovenskih politi?kih stranaka "kao ?ovjek koji se za rješenje problema bori ve? 16-ak godina", da podrže premijera Janšu i da se dogovor Sanader-Janša kona?no pokrene s mrtve to?ke. "Jedino kona?ni konsenzus svih u Sloveniji i Hrvatskoj, može rezultirati i krajnjim prihva?anjem odluka me?unarodnog arbitra u Hagu". Jakov?i? je, zbog toga što je kompletna pomorska granica, a i nekoliko spornih kilometara kopnenih, u Istri, zatražio da se u Državnoj komisiji na?e mjesto i za nekog stru?njaka iz Istre.
Projekt Brijuni Rivijera, izazvao je mnogo više interesa kod okupljenih novinara. Jakov?i? je nazvao potpuno o?ekivanim  najnovije napade na zamišljene prenamjene vojnih podru?ja. Nervozu pojedinaca, kako je rekao, je o?ekivao i ona ?e rasti kako realizacija projekta, koja ?e se, po njemu, dogoditi, te koja ?e na kraju i pokazati tko govori istinu, a tko ne.
"Sve ove godine lagati o projektu, nije malo, jer kasnije ?e se to odbiti o glavu. Uspjeh projekta zna?i tisu?e novih radnih mjesta, nove poslovne mogu?nosti, za poduze?a, obrtnike, a to ?e rezultirati i politi?kim uspjehom onih koji su taj projekt i iznijeli i inicirali.
Za razliku od nas, tri pulska tenora: Delbianco, Bolkovi? i Langer, koji su svoje poslovne aranžmane sklapali s generalom Zagorcem, što danas prvi puta objavljujem, jer mislim da javnost treba znati zašto od njih dolazi toliko napada na projekt, te su namjeravali na podru?je Hidrobaze dovesti svoga poslovnog favorita Zagorca. Išlo se toliko daleko da je general tražio mišljenje i podršku o tome, još tamo negdje 2005. godine,  od Damira Kajina, koji je valjda trebao utjecati na to. Tako su, umjesto da na Brijunskoj rivijeri imamo prestižna turisti?ka poduze?a. Strana i doma?a, koja ?e uložiti novac, netko je mislio da je Zagorec bolja solucija. O?ito smo nekome pomrsili ra?une, što je potpuno evidentno, jer biramo kvalitetu, a ne poslovne avanturiste koji su imali podršku Delbiancove ekipe. Grad Pula je imala šansu biti dio projekta Brijuni Rivijera,  ja sam to Delbiancu prenio, imao je šansu biti i suvlasnikom Brijuni Rivijere, me?utim gospodin Delbianco je imao druge planove, htio je svoje partnere, naše razlike su bile prevelike, a ja nisam htio propustiti priliku da se u suradnji s Vladom razvije ovakav projekt." - rekao je Jakov?i?.
Na naše pitanje zašto je sada, nakon više od dvije godine, iznio tu pri?u u javnost, Jakov?i? je odgovorio da "do sada nije bilo potrebe o tome govoriti, dok danas, kada je jedna faza projekta u završnoj fazi i kada su iz njihovih redova krenule svakodnevne laži i uvrede, potrebno gra?anima pokazati o kome je rije? i na koji na?in su oni htjeli progurati projekt."
"Moram sa žaljenjem kazati da se i Sindikat Istre i Kvarnera uklju?io u  taj "orkestar laži" s nekakvim nebulozama o gašenju Uljanika, koje su iznimno štetne. Uljanik ima svu našu podršku i želimo da i dalje bude jedno od naših klju?nim poduze?a." (N. Lazarevi?)

Facebook komentari