Razzi Vis-a-Vis Obradovi? Vodopija

SA(N)JAM KNJIGE U »POZNATOJ ISTRI«
Nakon ?avrljanja sa kolegicama koje svoj nagon ka umjetnosti ostvaruju neposrednim stvaranjem, Roberta Razzi ve?eras ?e u svojem talk showu »Poznata Istra« u 20 sati u pulskom MMC-u Luka ugostiti Magdalenu Obradovi? Vodopiju, direktoricu uspješne manifestacije s trinaestogodišnjom tradicijom Sa(n)jam knjige u Istri. Pjesnikinja Roberta Razzi dosad je »Poznatom Istrom« upoznavala, doupoznavala i reupoznavala tri ovdašnje umjetnice, Tamaru Obrovac, Zdenku Viškovi? Vuki? i Ines Pletikos. No, ni one nisu izbjegle izazovu djelovanja i u organizacijski umjetni?kih manifestacija, a u tome su se prili?no dobro dokazale Obrovac u Istra etno jazzu i Viškovi? Vuki? u SAKUD-u Istra i u Pula Film Festivalu. Osim popularnim Sajmom knjige koji je utemeljila s ocem Boškom Obradovi?em i Terezom Puljom, ve?erašnja goš?a Roberte Razzi tijekom dugogodišnje karijere na još brojne na?ine usredoto?uje se na knjigu, ulogama utemeljiteljice i voditeljice privatne knjižare i antikvarijata, supokreta?ice Biblioteke Nulti Merdijan, urednice knjiga »San klesan u kamenu« Ante i Ivana Daba, »Piskaj sona sopi« Darija Maruši?a, organizatorice više od 150 predstavljanja knjiga i autora, utemeljiteljice Centra za knjigu Istre i pokreta?ice pred dvije godine porinutog multidisciplinarnog festivala Polis Jadran Europa. (N.T.)

Facebook komentari