Raspored odvoza komunalnog otpada za vrijeme blagdana

OBAVIJEST IZ HERCULANEE
Herculanea Pula obavještava korisnike usluga da će odlagalište otpada Kaštijun biti zatvoreno dana 25.12.2018. Dana 26.12.2018. radno vrijeme je od 7 do 14 sati.

Dana 25.12.2018. odvoziti će se komunalni otpad iz mjesta Fažana. Dana 02.01.2019. umjesto 01.01.2019. godine odvozit će se komunalni otpad iz mjesta Fažana.

Odvoz selektivnog otpada u mjesnim odborima Busoler, Kaštanjer, Monvidal, vršit će se 26.12.2018. umjesto 25.12.2018, te 2.1.2019. umjesto 01.01.2019. godine.

Reciklažno dvorište Valmade na adresi Valmade 38 biti će zatvoreno dana 25.12.2018., a 24.12. i 31.12.2018. godine raditi će od 8 do 13 sati, ostale dane u zimskom periodu biti će otvoreno od 8 do 18 sati, uključujući i subotu.

Mole se cijenjeni kosnici da prilagode odlaganja svojih posuda i vrećica navedenom rasporedu.
(Rex)

Facebook komentari