Raspored nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

VIJESTI IZ GRADA LABINA
S ciljevima svrsishodnijeg korištenja raspoloživog javnog prostora, jačanja prometne kulture i smanjenje broja prekršaja iz područja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, Grad Labin će ubuduće javno objavljivati Raspored nadzora nepropisano zaustavljenih i parkiranih vozila zajedno sa satnicom i popisom nadziranih lokacija. Raspored je dostupan na poveznici: http://www.labin.hr/prometno-redarstvo.

U nastavku možete pogledati kažnjive radnje vozača na koje prometni redari najviše obraćaju pozornost i najčešće kažnjavaju:

- Parkiranje na dijelu kolnika koji predstavlja stajalište za vozila javnog prijevoza putnika i kao takav je obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom
- Parkiranje na dijelu kolnika koji predstavlja obilježeni prometni otok
- Parkiranje na nogostupu te ometanje sigurnog prolaza pješaka
- Parkiranje suprotno postavljenom znaku zabrane parkiranja ili zabrane parkiranja i zaustavljanja
- Parkiranje ispred kolnih ulaza u zgradu, dvorište i garaže
- Parkiranje na parkirnom mjestu rezerviranom za parkiranje osoba sa invaliditetom

(REX)

Facebook komentari