Rajko Kutla?a: Odgovornost za budu?nost Uljanika leži na Gradu Puli i Županiji

OD VIJE?NIKA GRADA I ŽUPANIJE SE TRAŽI DA SPRIJE?E PRIVATIZACIJU ULJANIKA
Glavni povjerenik Sindikata Istre i Kvarnera sindikalne podružnice Uljanika, Rajko Kutla?a, na današnjoj je tiskovnoj konferenciji novinare izvijestio o pismu koje je protekli tjedan uputio skupštini Istarske županije i Gradskom vije?u Grada Pule. U njemu, izme?u ostalog, isti?e kako najve?u odgovornost za budu?nost Uljanika snose Grad i Županija. «Upravo su vije?nici ti koji imaju obavezu zastupati gra?ane, odnosno radnike Uljanika. Upravo oni trebaju inicirati rasprave i donositi odluke po kojima ?elništva moraju postupati te tražiti odgovornost ukoliko se po njima ne postupa», rekao je Kutla?a. Stoga je pozvao sve vije?nike da donesu odluke koje ?e osigurati opstanak Uljanika. «Treba donijeti odluke, a ne samo tražiti ?asnu pionirsku rije? vode?ih ljudi ovoga grada koji obe?avaju da se sa Uljanikom ništa loše ne?e desiti», naglasio je. Pozvao je još jednom i gradske i županijske vije?nike da sprije?e privatizaciju i prenamjenu Uljanika te dodao da jednaku odgovornost imaju ?elnici stranaka koje participiraju u upravljanu Gradom i Županijom, posebice parlamentarnih stranaka. «Ne zaboravljaju oni samo Uljanik i uljanikovce ve? i perspektivu cijele Istre, radna mjesta i na?in života stanovnika Istre», zaklju?io je Rajko Kutla?a.