Putin stiže u Zagreb - što je s Družbom Adrijom?

POSTOJE I PRIHVATLJIVIJE VARIJANTE

Koncem ovoga tjedna je kao "vrlo vjerojatan" najavljen dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit o energetici u Zagreb. Njegov je dolazak kod nekih izazvao bojazan o postojanju mogu?nosti da do?e do revitalizacije projekta Družba Adria. Za komentar o tome koliko je realna mogu?nost obnove projekta Družbe Adrije, zamolili smo predsjednicu Zelene Istre Dušicu Radoj?i?. "Svaki pokušaj revitalizacije projekta Družba Adria našao bi se na to?ci na kojoj je prvi pokušaj realizacije tog projekta propao.

Studija utjecaja na okoliš tog projekta nakon nekoliko dorada odba?ena je jer nije uspjela odgovoriti na pitanja koja su postavili ?lanovi Komisije za procjenu utjecaja na okoliš poput izra?una neto sadašnje vrijednosti društveno-ekonomskog toka i o?ekivani iznose izravnih troškova u slu?aju nezgode s one?iš?enjem ili procjene potencijalnih negativnih u?inaka projekta na gospodarske aktivnosti poput turizma, ribarstva i marikulture, utjecaja balastnih voda na sektor ribarstva i marikulture, utjecaja nekontroliranog izljeva nafte na okoliš, ribarstvo i marikulturu, te na turizam i stanovništvo, definiranje scenarija ispuštanja nafte iz naftovoda u tlo s naj?eš?im uzrokom i najve?im realno mogu?im posljedicama s odabirom konkretnih mjesta na cjevovodu gdje bi takvo ispuštanje moglo imati najgore posljedice (vodozaštitno podru?je, zona krša, najve?i vodotok, itd.).

U me?uvremenu se pojavila mogu?nost realizacije naftovoda Costanza-Pan?evo-Omišalj-Trst, puno prihvatljive varijante kojom se nafta kopnenim putem usmjerava prema europskom tržištu (a ne Jadranom prema tržištima izvan Europe), izbjegava prijevoz nafte Jadranom, bilo kao izvoz iz Omišlja ili kao smanjivanje uvoza nafte u trš?ansku luku, pa bi bilo nerazumno opet poticati visokorizi?nu Družbu Adriju. Taj je projekt isklju?ivo u interesu ruskih naftnih kompanija. Vrijeme je pokazalo i svu neistinitost tvrdnje, kojom su se služili zagovornici Družbe Adrije, da ?e postao preuzeti Italija ako mi od njega odustanemo", izjavila je Radoj?i? za Regional Express. (S. Š.)

Facebook komentari