Puštena u pogon javna rasvjeta na „zaobilaznici“

POSTAVLJENA 52 RASVJETNA STUPA
Gradona?elnik Boris Mileti? uz prisustvo direktora HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. mr.sc. Davora Miškovi?a pustio je u pogon novopostavljenu javnu rasvjetu u ulici Prekomorskih brigada („zaobilaznica“). Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.034.000,00 kuna, a postavljena su 52 rasvjetna stupa (visine 12 metara). Ukupna dužina ulice Prekomorskih  brigada od križanja sa Valturskom ulicom do križanja sa Rizzijevom ulicom  na kojoj je postavljena javna rasvjeta  je 3.300,00 m , a ovim projektom obuhav?eno je postavljanje javne rasvjete u dužini od 2.400,00 m. Ovim investicijskim zahvatom Grad Pula je rekonstruirao postoje?u javnu rasvjetu  na raskrižjima na Ulici Prekomorskih brigada, staru od petnest do preko dvadeset godina, zamijenivši ukupno 65 rasvjetnih tijela najsuvremenijim svjetiljkama tipa SCHREDER Furyo 250 W. Nadalje ugra?eno je novih 52 rasvjetna stupa sa svjetiljkama SCHREDER SAPPHIRE 250 odnosno 400 W, tako da je instalirana snaga javna rasvjeta na ulici prekomorskih brigada pove?ana sa 16,25 kW na 40 kW.
Kompletna instalacija rekonstruirane i nove javne rasvjete projektirana je i izvedena u skladu sa Studijom energetske u?inkovitosti javne rasvjete Grada Pule, izra?enoj u organizaciji HEP ESCO d.o.o. Zagreb, slijede?i u cijelosti europske standarde u pogledu svjetlotehni?kih i ekoloških zna?ajki rasvjete.Ugovorom o financiranju premještanja elektroenergetske mreže zaklju?enog izme?u Grada Pule i HEP –a d.o.o. Pula, Elektroistra Pula (ukupne vrijednosti 16,2 milijuna kuna), obuhav?eno je i izvo?enje radova na postavljanju javne rasvjete u ulici Prekomorskih  brigada od križanja sa Valturskom ulicom do križanja sa Rizzijevom ulicom kao i postavljanje javne rasvjete duž dijela ul. Rimske centurijacije i dijela Santorijeve ulice od križanja sa ulicom Prekomorskih brigada do križanja sa ulicom Istarskog razvoda. Ove ulice pripadaju sustavu glavnih prometnica u Gradu Puli te stoga postavljanje javne rasvjete na tim ulicama predstavlja stvaranje uvjeta za kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa vozila i pješaka a ujedno je dio dovršenja ure?enja ovog dijela Grada Pule koji je od izgradnje odnosno rekonstrukcije ovih prometnica u prvoj polovini 80- tih godina prošlog stolje?a do sada bio neosvjetljen.Postavljanje javne rasvjete duž dijela ul. Rimske centurijacije i dijela Santorijeve ulice od križanja sa ulicom Prekomorskih brigada do križanja sa ulicom Istarskog razvoda kao preostali dio ovog jedinstvenog projekta u dužini od 450 m je u tjeku, nastaviti ?e se tijekom sije?nja 2008 g. Na ovoj dionici se postavlja ukupno 12 stupova , visine 10m.  (IP)

Facebook komentari