Pulska gradska gulikoža

GODIŠNJA ?LANARINA U ZAGREBU I RIJECI 50, A U PULI 270 KUNA! Da Pula ima jednu od novijih i ljepših gradskih knjižnica u Hrvatskoj poznato je ve? u Istri, a posebno u knjižni?arskim krugovima, me?utim da u toj istoj knjižnici nešto ne štima uvjerio se svaki "zagreba?ki" ili "rije?ki" student koji se poželio u?laniti u Gradsku knjižnicu i ?itaonicu Pula. Ova javna ustanova u vlasništvu Grada Pule iz godine u godinu prezentira svoja financijska izvješ?a u kojima je naglašen pozitivan rezultat i posebno pove?an prihod od ?lanarina i zakasnina. Prošle je godine samo na taj ra?un prihodovano 751.243,63 kuna. Lai?kom oku ovo je više nego dobra vijest, me?utim u izvješ?u se sustavno prešu?uje ?injenica da ova ustanova svoje usluge napla?uje višestruko, pa ?ete tako ukoliko se želite u?laniti u Središnju knjižnicu morati platiti 70 kn, a ukoliko želite koristiti usluge ove ustanove i u drugim dijelovima grada morat ?ete izdvojiti još 50 kn za svaki ogranak posebno: 50 kn za Verudu, 50 kn za Žminj, 50 kn za Vodnjan i 50 kn za dje?ju knjižnicu i ?itaonicu!
OGRANAK KNJIŽNICE NA VERUDI S JEDNIM UPISANIM STUDENTOM!
Ovakva praksa napla?ivanja ?lanarine dovela je do mnogih negativnih kritika korisnika knjižnice, posebno onih koji ove usluge koriste u drugim ve?im gradovima u Hrvatskoj.
Razgovaramo sa Sandrom, studenticom iz Rijeke: "Cijene su previsoke, u Rijeci za 50 kn možete posu?ivati knjige u svih pet ogranaka i tri odvojena odjela, koliko znam u Zagrebu je isto tako, 50 kn ?lanarina za cijelu godinu, a posu?uješ u cijelom gradu i okolici, ne znam to?no koliko je ogranaka knjižnica u sustavu, ali znam da ih je puno više nego u Rijeci".  
Brzom provjerom na internetu ustanovili smo situaciju u Zagrebu: 49 ogranaka, godišnja ?lanarina 50 kn. Na naš telefonski upit djelatnici Knjižnica grada Zagreba možemo li s tom iskaznicom i?i i u ostale ogranke, odgovor je bio: "Ne razumijem Vas? Pa naravno da možete, sve je to ista knjižnica s 49 ogranaka". Kako saznajemo od upu?enih, ista je situacija i u drugim gradovima. Da je Pula zaista specifi?na uvjerili smo se nakon jednostavnog izra?una gdje dolazimo do toga da ukoliko želite koristiti sve ogranke Gradske knjižnice i ?itaonice Pula morate platiti ?lanarinu od 270 kn!
Vjerojatno i zbog toga ne ?udi ?injenica da ova ustanova pozitivno posluje, a kao rezultat ovakvog "guljenja" korisnika prošle je godine na Verudi upisan svega 1 (jedan) student. Zbog ?ega samo u Puli morate ?lanarinu za jednu ustanovu pla?ati više puta, pokušali smo doznati od mjerodavnih.
RAZLI?ITA GRA?A = VIŠESTRUKA ?LANARINA??!
Nela Na?inovi? višegodišnja direktorica pulske knjižnice, upoznata je s ovom praksom, a na direktan upit o na?inu višestrukog napla?ivanja, na jednom je gradskom odboru ustvrdila: "Znam da je takva praksa u Zagrebu, ali mi u Puli napla?ujemo posebno ?lanarinu za svaki ogranak jer je razli?ita gra?a, a i nastao bi problem jer bi ljudi posu?ivali knjige na Verudi, a vra?ali ih u centar". Na pitanje o tome razmišlja li o uvo?enju jedinstvenog pla?anja, odgovor je bio ne, tako?er zbog navedenih razloga.
Argumenti ravnateljice o razli?itoj knjižnoj gra?i i problemu vra?anja posu?enih knjiga u potpunosti padaju u vodu pred praksom iz dugih gradova. Ovakvi odgovori, da nisu tužni, bili bi smiješni budu?i da upu?uju jedino na samovolju i bahatost vode?ih ljudi ove ustanove, te nebrigu vlasnika Grada Pule za probleme korisnika knjižnice naj?eš?e u?enika, studenata, umirovljenika. Sramotno je da Grad Pula kao vlasnik prešutno ve? godinama omogu?ava ovakvo "guljenje" korisnika koje s ponosom uklju?uje u "socijalne programe".
Ovakva praksa može donositi pozitivne rezultate u godišnjim financijskim izvješ?ima, ali pitanje je s kolikim se pravom može knjižnica podi?iti svojim poslovanjem u plusu kada znamo da razlog za navedene rezultate leži na prora?unskom novcu i, kao što vidimo,  prihodima od ?lanarine koji se godinama prešutno prelamaju na le?ima korisnika.
Nakon kratkog uvida u ovu "knjižnicu slu?aj", gra?ani grada Pule s pravom se mogu zapitati o?ekuje li nas sljede?e godine posebno pla?anje mjese?ne karte za svaku od linija Pulaprometa? Logika stvari je ista, a uvjereni smo da bi ovo gradsko poduze?e, po uzoru na gradsku knjižnicu, sigurno pove?alo svoje prihode.

Piše: Sanja Šariri
Fotografije: Neven Lazarevi?
(objavljeno u Regionalu  - Istarskom magazinu, broj 23, srpanj 2007.)

Facebook komentari