Pulapromet danas pustio u promet još 13 novih autobusa

SVI BUSEVI SU NAM NA BROJU

Nakon što je krajem ožujka u Pulu stiglo prvih devet autobusa, danas je u promet pušteno preostalih 13 autobusa u okviru projekta modernizacije Pulaprometa. Novi niskopodni autobusi marke Iveco Irisbus kapaciteta su 82 putnika (30 sjede?ih i 52 staja?a mjesta) i duljine 12 metara. Projekt nabave novih autobusa grada Pule obogatio je vozni park Pulaprometa s ukupno 22 nova autobusa. "Ovo je veliki dan za tvrtku Pulapromet i gra?ane Pule jer ?e ovom investicijom vozni park javnoga gradskog i prigradskog prijevoza znatno dobiti na kvaliteti. Vjerujemo da ?e od ovog ljeta svi stanovnici Pule biti u prilici osjetiti razliku u kvaliteti prijevoza i komforu koji sada pružaju novi klimatizirani autobusi Pulaprometa", istaknuo je Igor Škatar, direktor Pulaprometa.

Do sada je Pulapromet raspolagao s voznim parkom od 29 autobusa, ?ija je prosje?na starost bila 13,5 godina. ?ak 18 autobusa je zbog svoje starosti i otežanog održavanja zahtijevalo hitnu zamjenu. Ulaganjem u nove autobuse vodilo se ra?una i o zakonskoj regulativi koja nalaže da se do 1. sije?nja 2012. svi autobusi u javnom prijevozu stariji od 18 godina moraju zamijeniti novima. Kredit za nabavku novih autobusa osigurala je Europska banka za obnovu i razvoj, nakon provedenog javnog me?unarodnog natje?aja na kojem je izme?u dva ponu?a?a tvrtki MAN i IVECO, odabrana povoljnija ponuda tvrtke IVECO. Nakon predstavljanja autobusa danas na pulskim Giradinima i Zajednici Talijana je uprili?en domjenak u organizaciji Pulaprometa. (IP/foto: N. L.)

Facebook komentari