U Puli stanje sigurno

POLICIJA PODNIJELA IZVJEŠ?E ZA LIPANJ
Prema danas podnesenom izvješ?u Policijske uprave istarske na pulskom Gradskom poglavarstvu, sigurnosno stanuje na podru?ju Grada Pule tijekom lipnja 2007. ocijenjeno je zadovoljavaju?im. Ipak, prisutno je pove?anje broja kaznenih djela u odnosu na prethodni mjesec, ali je taj broj manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Kada je rije? o cestovnom prometu, broj prometnih nesre?a je pove?an u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježeno smanjenje broja prometnih nesre?a te su posljedice istih lakše. Tako?er je zabilježeno smanjenje broja prekršaja.
Uspješnost Policijske uprave istarske o?ituje se u ?injenici da je u lipnju otkriveno 35% po?initelja (u 47 kaznenih djela) od ukupnog broja kaznenih djela zabilježenih po nepoznatom po?initelju, a u trenutku saznanja za kazneno djelo po?initelji su bili poznati u 26 slu?ajeva.
U oblasti prometa tijekom lipnja je na podru?ju Grada evidentirano 72 prometne nesre?e, a na širem podru?ju Pule je evidentirano 129 prometnih nesre?a, a na podru?ju Županije 435.
Naj?eš?i su prometni prekršaji nepropisna brzina, upravljanje prije stjecanja prava na voza?ku dozvolu, vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisno pretjecanje. (S. Š.)

Facebook komentari