Pula odlučila o Nagradi, Grbu i Poveljama za 2018.

JEDNOGLASNE ODLUKE
Vijećnici su na večerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule odlučivali o dodjeli Nagrade, Grba, Povelje i Povelje Grada Pule za 2018. godinu. Tako je jednoglasno odlučeno da će se Nagrada dodijeliti dr.sc. Julijani Franinović Marković, dr.med.spec.neurolog, Grb Grada Pule za 2018. godinu Ženskoj klapi Teranke, Povelja Grada Pule za 2018. godinu Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pula i
Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ za 2018. godinu mr.sc. Loreni Lazarić Stefanović, dr.med. spec. mikrobiologije.

Kako je ispred Odbora za izbor i imenovanja Jadranka Černjul kazala, doprinos za začetke palijativne skrbi dr. Franinović Marković je nesebičan i vrijedan, tu su i iznimna postignuća Ženske klape Teranke čija je prijava došla kasnije od predviđenog roka, te su, iako kandidirane za Povelju, na kraju predložene za Grb. 'Riječ je o izuzetno kvalitetnoj skupini s više od 200 nagrada i priznanja koja zaslužuje Grb bez obzira na formalne nedostatke prijave', istaknula je Černjul. Dodala je i o doprinosu JVP-a i DVD-a Pula te organiziranom vatrogastvu i 140 godišnjoj tradiciji u kojemu Pula ne bilježi katastrofe.
Na kraju se osvrnula na brojne socijalne kampanje i volonterski rad jedine predložene kandidatkinje za Povelju „Počasni građanin Grada Pule“ doktorici Loreni Lazarić Stefanović.

Vijećnik Radenko Ognjenović je istaknuo kako vlada mala zainteresiranost za predlaganje kandidata, te se složio da se napravi presedan i dodijeli Grb Terankama.

Vijećnik Petar Ćurić je za govornicom na mobitelu pustio nastup skupine Teranke te nabrojao njihove brojne nagrade i uspjehe nakon čega je zapitao što Grad Pula čeka da ih nagradi.

Vijećnik Valter Boljunčić se složio da zakašnjenje ne bi trebalo utjecati na nagradu, odnosno dodjelu Grba. Podržao je sve predložene kandidate, dok je predsjednik Vijeća Tiziano Sošić dodao da striktni rok za predlaganje kandidata i nije propisan te da Odbor za stutut nije imao primjedbi i dao je pozitivni odgovor.

Da su predoložene zaista kvalitetne osobe istaknuo je vijećnik Ardemio Zimolo, zahvalio se JVP-u i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pula na 140 godina rada - 'Ono što su dali je nemjerljivo'. Zahvalio se i nagrađenim doktoricama, te dodao kako Teranke zaslužuju Grb zbog svih dosadašnjih koncerata za pamćenje.

Sve odluke su donesene jednoglasno. (Piše: Doris Floričić/Foto: Manuel Angelini)

Facebook komentari