Prvi znanstveno medicinski simpozij u Domu kulture Grada Rovinja

SIMPOZIJ MEĐUNARODNOG KARAKTERA BAVI SE TEMOM PERSONALIZIRANE MEDICINE
Medicinski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ u Rovinju i Opću bolnicu Pula organiziraju u petak, 22. studenog, s početkom u 12 sati u Domu kulture Grada Rovinja - 1. Inauguralni znanstveno medicinski simpozij u sklopu Pulskih medicinskih događanja.

Simpozij je međunarodnog karaktera te će se baviti s izuzetno atraktivnom temom Personalizirane medicine, o čemu će radove prezentirati i u sklopu panela debatirati  naši vrhunski stručnjaci s Pulskog medicinskog fakulteta  Sveučilišta Jurja Dobrile, Opće bolnice Pula, Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišne bolnice Sveti duh Zagreb, Poliklinike K-centar Zagreb, dok međunarodni gosti stižu s Fakulteta medicine Yangsei University u Seoulu, Južna Koreja.

Teme su izrazito bitne i pokrivaju buduće trendove i terapije u medicini te je simpozij otvoren kako za struku, tako i za sve zainteresirane koji žele čuti i naučiti nešto više o mogućnostima i primjenama personalizirane medicine.

Prof. dr.sc. Krešimir Pavelić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile predstaviti će temu „Personalizirana medicina – osnovni principi i kliničko značenje“, a kolega mu prof. dr. sc. Damir Vrbanec rad na temu „Uloga personalizirane medicine u onkologiji“, nakon čega će uslijediti predavanje doc. dr. sc. Roberta Šeparovića „Personalizirana medicina u liječenju raka dojke“ te  doc. dr. sc. Dragana Trivanovića na temu „Personalizirana medicina u liječenju tumora probavne cijevi“. Doc. dr. sc. Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula predstaviti će potencijal „Personalizirane medicine u liječenju hepatitisa“, a doc. dr. sc. Stanislav Peharec govoriti će o temi „Primjena suvremenih tehnologija u individualiziranju terapije i rehabilitacije mišićno-koštanih oboljenja“. Prvi dio simpozija zaključiti će prof dr. sc. Dalibor Krpan sa zagrebačke Sveučilišne bolnice Sveti duh predavanjem „Sveobuhvatni pristup personaliziranoj medicini u kroničnim mišićno-koštanim bolestima.

Prof. dr. sc. Verbanec ujedno će biti i moderator panela „Klinička primjena nove paradigme u tretmanu mišićno-koštanih oboljenja s integriranim personaliziranim pristupom“ predviđenog u drugom dijelu simpozija, a na kojem će sudjelovati međunarodno nagrađivani stručnjaci kao što su prof. Hyejung Lee, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić i doc. dr. sc. Marinko Rade, a na kojem će se prikazivati rezultati njihovih istraživanja. Ugledni gosti sa Sveučilišta u Seoulu nakon pauze za kavu, u drugoj polovici simpozija predstaviti će „Koncept komplementarne medicine: Akupunktura i znanost – s naglaskom na korejskoj medicini.“

Sudjelovanje na simpoziju vrednuje se prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore. Ulaz je slobodan, a sudionici koji žele potvrdnicu HLK moraju se registrirati. Registracija sudionika predviđena je u vremenu od 11.30 do 12.00 sati.

Ovaj inicijalni Simpozij, a kojem je domaćin Rovinj, osim što okuplja vrhunske stručnjake iz Hrvatske i inozemstva te međunarodne goste Sveučilišta u Seoulu, potpuno je otvoren za javnost te organiziran s ciljem edukacije struke i građana i popularizacije znanosti i novih spoznaja, istaknuo je  doc. dr. sc. Marinko Rade, ravnatelj Bolnice u Rovinju i član Organizacijskog odbora.

(Rex)

Facebook komentari