Provedena obuka neplivača u DV Mali svijet

U SURADNJI S PLIVAČKIM KLUBOM PULA
Dječji vrtić Mali svijet u suradnji s Plivačkim klubom Pula, koji ove godine slavi 40 godina postojanja,  proveo je obuku neplivača u jutarnjim satima za vrijeme boravka djece u vrtiću na Gradskim bazenima Pula. U programu obuke sudjelovale su dvije skupine djece, Veseljaci i Šeširići, njih 44.

Ovlašteni trener trenirali su djecu dva puta tjedno u grupama po 10 – 12 djece što omogućava individualan pristup svakom djetetu. Program je započeo 04. travnja 2019., a trajao do 30. svibnja 2019. kada su djeca pokazala usvojene plivačke vještine i za to dobili zaslužene diplome.

Ciljevi programa obuke neplivača su:

- smanjivanje broja neplivača,
- jačanje socijalne osjetljivosti, fizičkih i obrambenih mehanizama,
- podizanje samopouzdanja djece usvajanjem novih vještina,
- osvješćivanje vrijednosti plivanja,
- uključivanje većeg broja djece u sportske aktivnosti,
- želja za druženjem u ugodnom okruženju.

(rex)

Facebook komentari