Protest rekreativaca i Karpinjanaca zbog dopune Prostornog plana Novigrada

OKUPLJANJE ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 14. KOLOVOZA OD 9 DO 10 SATI
Okupljanje rekreativaca, Karpinjanaca i prijatelja na rtu Mujela, u dijelu Parka Janeza Ziherla prema Špici, kako bi iskazali svoje negodovanje, odnosno protivljenje na donošenje II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada održati će se u ponedjeljak 14. kolovoza 2018.od 9 do 10 sati, ispod borova rt Mujela.

Okupljeni stanovnici Karpinjana/Novigrada protive se donošenju i provedbi Plana koji je bio na javnom uvidu u Maloj vijećnici od 10. do 25. 07. 2017., kao i na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada te o kojem je održana javna rasprava 18. 07. 2017., te u svom dopisu opisuju razloge njihovog okupljanja, a dopis u cijelosti prenosimo:

''Plan pokazuje da se on isključivo bavi trima djelatnostima i to: stambeno-građevinskom namjenom, turističko-ugostiteljskom i sportskom namjenom. Predloženi je Plan u kontradiktornosti s ciljevima prostornog uređenja ne samo propisanih Zakonom o prostornom uređenju, već i sa samim sobom ne vodeći računa o razumnom korištenju prirodnih i kulturnih dobara i vrijednosti te kvalitetnom i društveno-funkcionalnom životnom i radnom okolišu. On različitim formulacijama dozvoljava pretvorbu jedinstvenih krajobrazno vrijednih područja i plodnih poljoprivrednih zemljišta uglavnom u građevinska zemljišta većinom turističke i ugostiteljske namjene te sportske zone, čime se nepovratno uništavaju najljepši dijelovi Novigrada: rt Mujela, Karpinjan, stancija Rigo itd.

Umjesto da Novigrad sačuva dar prirode i ostane zeleni dragulj Istre razvijajući alternativne i ekološki osviještene projekte, Planom se podilazi investitorima i/ili pojedincima koji u svemu tome gledaju samo profit, a zanemaruje  se dobrobit zajednice i kvaliteta života stanovnika, privremenih stanovnika, gostiju i prijatelja Novigrada.

Rekreativne grupe i građanske inicijative protive se novoj i daljnjoj urbanizaciji područja Parka Janeza Ziherla,  Karpinjana, Mujele, Kastanije, Pinete, Marede, Dajle...
ODNOSNO ČITAJMO: sva ona područja, od staroga grada do zaljeva u Dajli,  koja se sljubljuju s morem, s prirodnim priobalnim kultiviranim/baštinskim površinskim pojasom.
TRAŽIMO DA SE NE DOZVOLI urbanizacija područja Karpinjan Turističko naselje (T2), SRC Mujela i Sportski centri u Parku Janeza Ziherla, Karpinjan i Kastanija, pa do lučice Dajla.
NEGO DA SE PRIMIJENE opće odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, čl. 6)  i to „razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoća mora za kupanje i rekreaciju poštivanju i zaštiti krajobraznih i kulturnih dobara, kao i s mjerama Plana o sprječavanju nepovoljnog utjecaja na okoliš.
TRAŽIMO DA SE ZAUSTAVI vidljivo i jasno uništavanje, onečišćenje, zaposjedanje i elitno korištenje krajobraznih sastavnica, posebno prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti na području Grada Novigrada.
TRAŽIMO DA konstruktivnim dijalogom pridonesemo održivom razvoju grada i kvaliteti života njegovih stanovnika.++

(rex)

Facebook komentari