Prona?ene krijum?arene cigarete

 

SLOVENAC OPTUŽEN ZA PRIKRIVANJE

 

Temeljem naloga istražnog centra županijskog suda u Puli provedena je pretraga obiteljske ku?e u Umagu u vlasništvu državljanina Slovenije, M.P.(30). Tom je prilikom kod njega prona?eno ukupno 6 595 kutija cigareta razli?itih marki. Sve cigarete imaju deklaracijsku marku Bosne i Hercegovine.
Provedenom kriminalisti?kom obradom utvr?eno je da je 10. kolovoza, sukladno prethodnom telefonskom dogovoru sa njemu nepoznatom muškom osobom, okrivljeni preuzeo ve?u koli?inu cigareta na podru?ju Sesveta koje je potom prevezao do Umaga.
Te su cigarete, prema izjavi Slovenca, na njemu nepoznat na?in prokrijum?arene preko granice. Za prijevoz do Umaga on je navodno dobio nov?anu naknadu od 200 eura. Cigarete je ostavio u svojoj garaži u iš?ekivanju preuzimanja od strane neke tre?e njemu nepoznate osobe. Time je po?inio kazneno djelo prikrivanja zbog kojeg ?e i odgovarati. (M.L.)

Facebook komentari