Promjenom prehrane protiv globalnog zatopljenja

PORUKA PRIJATELJA ŽIVOTINJA

Zagrijavamo naš planet do uzbunjuju?e razine s mogu?im katastrofalnim posljedicama. Godina 2005. bila je najtoplija zabilježena godina. Zamislite pregrijan automobil ili raskuhan ru?ak. Sada to zamislite u planetarnim razmjerima.U filmu i knjizi Ala Gorea, ‘Neugodna istina’ (An Inconvenient Truth) jasno su iznesena predvi?anja znanstvenika o otapanjima polarnih pokrova, podizanju nivoa mora, poplavama, uništavaju?im sušama i sve ja?im uraganima i olujama. Izvješ?e iz studenoga 2006. koje je objavila UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) objavilo je da uzgoj stoke generira ve?u emisiju stakleni?kih plinova – 18 posto – od svih automobila i kamiona zajedno. Jedna kalorija životinjske bjelan?evine zahtijeva više od 10 puta toliku potrošnju fosilnog goriva – osloba?aju?i više od 10 puta više uglji?nog dioksida – nego jedna kalorija biljne bjelan?evine. Milijarde životinja naguranih u tvorni?kim farmama svake godine proizvedu ogromne koli?ine metana. Kišne šume se sijeku ekstremnom brzinom za pašnjake i za uzgoj žitarica za ishranu životinja.

Uzgajanje životinja za hranu uz golemu potrošnju prirodnih resursa i velike ekološke štete, direktno uzrokuje i globalno zatopljenje. Udruga Prijatelji životinja uputila je svim udrugama koje se bave ekologijom i zaštitom okoliša dopis u kojem ih pozivaju da zajedni?kim snagama upute gra?anima apel za promjenu prehrane koja ?e rezultirati smanjenjem globalnog zatopljenja, odnosno smanjenjem emisije metana i uglji?nog dioksida (CO2), sje?e prašuma, uporabe pesticida, zaga?enja zraka, vode i zemlje te smanjenjem enormne potrošnje prirodnih resursa. Nužna je edukacija o direktnoj povezanosti konzumacije namirnica životinjskoga podrijetla s globalnim zatopljenjem i uništavanjem okoliša.

Organizacija Greenpeace u suradnji s drugim udrugama pokrenula je program ‘Ecological Footprint’ kako bi, izme?u ostalog, ukazala da je veganstvo najjednostavnije i naju?inkovitije rješenje za smanjenje globalnog zatopljenja i zaštitu okoliša. Svako tko želi zaštititi okoliš treba imati informacije o direktnoj i velikoj povezanosti na?ina prehrane i uništenja planeta. Kao što kaže Paul McCartney, 'Tko god želi spasiti planet, mora prestati jesti meso. To je najvažnija stvar koju pojedinac može u?initi.'

Više informacija na http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=220

Facebook komentari