Projekt ‘ProEduEko’ postavio temelje edukacije o održivom gospodarenju otpadom

ODRŽANA KONFERENCIJA 'ZNANJEM DO EFIKASNIJEG GOSPODARENJA OTPADOM'
U vijećnici Grada Pazina danas je održana završna konferencija EU projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ za koji je Grad Pazin, u suradnji s Gradom Buzetom i susjednim općinama, osigurao 439.697,86 kuna.

Projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti sufinancirala je s Europska unija iz Kohezijskog fonda dodijelivši Gradu Pazinu 85% bespovratnih sredstava.

Cilj projekta bio je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

Projekt se provodio na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum (843,47 km2 s populacijom od 24.311 stanovnika).

Ciljane skupine projekta bili su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Gradonačelnik Krulčić istaknuo je kako je iznimno zadovoljan postignutim rezultatima ovog projekta jer se projektom obuhvatilo svo građanstvo Grada Pazina i okolnih općina na području davatelja javne usluge. Do svih generacija naših građana, manjina, poslovne javnosti a i turista stigli su razni edukativni sadržaji (letci, radijske emisije, jumbo plakati, slikovnice, javne tribine, predstave za djecu, itd.) svi u svrhu povećanja svijesti o važnosti brige za okoliš i održivog gospodarenja otpadom. Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije, dodao je Krulčić.

Iz Grada su naglasili kako je ovaj projekt rezultat uspješne suradnje između Grada Pazina i Grada Buzeta, Općina i komunalnih društava Usluga Pazin i Park Buzet koji je spojio Sjevernu i Središnju Istru te doprinio rješavanju problema nedovoljne osviještenosti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na ovom području.

Za razvoj ekološke svijesti, smanjenje količine otpada i povećanje količina odvojenog otpada potrebna je sustavna i kontinuirana edukacija građana koju će gradska uprava i trgovačko društvo Usluga Pazin i dalje provoditi s ciljem postizanja Zakonskih odredbi a u skladu s principima održivog razvoja.

Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecalo se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim  otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Izvršenje aktivnosti provodio je Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba izabran temeljem javne nabave dok je projektom upravljala tvrtka Eurokonzalting.

Tijekom provedbe projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:
- tiskano je 37.900 letaka,
- održano je 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 tribine za mlade,
- tiskano je 300 vodiča (brošura),
- tiskano je 150 plakata,
- tiskano je 8 jumbo plakata,
- održane su 4 radijske emisije,
- emitirano je 606 radijskih spotova,
- postavljeni su banneri na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti,
- održano je 14 predstava - igrokaza za djecu,
- tiskano je 750 slikovnica za djecu,
- tiskano je 800 letaka za turiste

Projekt se provodio od rujna 2018. godine a vjerujemo da će sama provedba projekta imati dugoročno i širi utjecaj na lokalnu zajednicu, na smanjenje nastanka otpada i posljedično smanjenje emisije CO2 te na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, dodali su iz Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.

(Rex)

Facebook komentari