Program sjednice Gradskog vijeća Grada Pule

ODLUČIVATI ĆE SE O  REBALANSU GRADSKOG PRORAČUNA
Sedma  sjednica Gradskog vijeća Grada Pule koja će se odžati danas u 17 sati u Komunalnoj palači započeti će vijećničkim pitanjima. Slijedi usvajanje Skraćenog zapisnika sa šeste sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 29.10.2009.godine. Slijedi donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine te donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. Iza toga najavljeno je donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu iza čega slijedi donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu. Nakon toga će uslijediti donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu. Najavljeno je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu te donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu. Deseta točka je Donošenje Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula, a slijedeća točka je donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine. Predzadnja točka je donošenje Odluke o komunalnoj naknadi te donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade. (REX)

Facebook komentari