Proglas Pulske grupe

 


PROGLAS!

Prvi put u povijesti Pule nazire se otvaranje obale njenog zaljeva! Taj povijesni trenutak grad do?ekuje u dubokoj gospodarskoj i društvenoj krizi. Kao i svakom gradu koji se nalazi u takvoj situaciji, Puli je potreban velik preokret – prostor novog identiteta, nove solidarnosti, novih radnih mjesta, novih sportskih i društvenih zona i novih stanova.
Prostor koji grad ima – i to na svojoj obali.
Me?utim, ?elni ljudi koji vladaju gradom i županijom odlu?uju se za druga?iju potrebu – ekskluzivne resort turisti?ke zone. ?ak su za obranu dijela te zone, na Muzilu, angažirane specijalne vojne postrojbe Tigrova da ?uvaju gra?evinski materijal i bakar pred navalom sirotinje. Natje?aj za koncesionara nad polovinom Pulskog zaljeva odlu?it ?e o našoj budu?nosti dok se prijedlog generalnog urbanisti?kog plana prilago?ava potrebnoj ekskluzivnosti novog turizma.

U gradu gdje je život sve skuplji, a posla sve manje, nestaju i posljednje pravne metode sudjelovanja u stvaranju budu?nosti zajedni?ke obale.

Ostaju još samo one legitimne.

Pula, 23.08.2007.  PULSKA GRUPA

Facebook komentari