Proglas narodu Istre

NA DANAŠNJI DAN 1943. GODINE PRIHVAĆEN PROGLAS SJEDINJENJA ISTRE MATICI ZEMLJI
Pazin 1943. godine. Bio je 13. rujan. 11 sati. U zraku se osjeća nestrpljenje i uzbuđenje. Treba uskoro započeti zasjedanje Okružnog NOO-a za Istru, vrhovnog organa njezine revolucionarne vlasti. „Osnovni cilj sazivanja ONOO-a bio je upravo u tome da se radikalno izvršena smjena vlasti i velika pobjeda narodnooslobodilačkog ustanka ozakoni, a plebiscitarno izraženi zahtjevi većinskog hrvatskog naroda Istre za sjedinjenje s ostalom hrvatskom braćom  pretvore bez ikakvog odlaganja u dalekosežan politički akt.“ napisao je Ljubo Drndić u knjizi „Oružje i sloboda Istre“ koji je ujedno bio i sudionik tih događaja te dobio zadatak da pripremi tekst proglasa narodu Istre kojim bi se odluke o sjedinjenju priopćile javnosti.

Približavalo se podne kad je predsjednik ONOO-a za Istru narodni heroj Joakim Rakovac otvorio vjerovatno najznačajniji sastanak  u povijesti Istre. Prisjeća se Drndić: „Joakim Rakovac je prodornim glasom i jednostavnim riječima objasnio izuzetno značenje tih prijelomnih dana istarske povijesti“... „ Nakon toga me je pozvao da pročitam tekst proglasa narodu Istre. Bio sam izuzetno uzbuđen. U početku drhtavim, a zatim sve sigurnijim glasom, uz prethodno, neophodno političko objašnjenje, počeo sam čitati prve retke proglasa.“

Proglas je oduševljeno prihvaćen, zaključeno je da se što hitnije tiska u više tisuća primjeraka i izlijepi po gradovim i selima Istre i uputi ZAVNOH-u, CK Hrvatske i Glavnom štabu Hrvatske.

Fotografija 1: Proglas

Fotografija 2: Joakim Rakovac

(REX/BDP)

Facebook komentari