Prof. dr. Ranko Bon: Neodrživi projekti IDS-a…

Regional ProjektiKAKO PROTIV SAMOVOLJE MO?NIKA I KORUPCIJE SVIH VRSTA? Op?e je poznato da postoje dva klju?na preduvjeta za uspješnu borbu protiv samovolje mo?nika i korupcije svih vrsta: civilno društvo i mediji. To stoji i u nedavnoj proklamaciji Svjetske Banke pri Ujedinjenim Narodima protiv ovih pošasti. Kako stojimo u Istri što se ovih preduvjeta ti?e? Izuzetno slabo. Civilno je društvo tek u povoju. Kompetitivnih medija skoro da nema. Od kako su «Glas Istre» i «Novi list» podijelili posao na regionalnoj osnovi, u Istri se pojavio samo mjese?nik «Regional Magazin», te njegova internetska stranica,on-line novina «Regional Express. U posljednje vrijeme se «Glas Istre» ?esto oglušuje na komentare civilnog društva. Moj komentar na osvrt novinara Mirjana Rimani?a od 15. ožujka ove godine ("Uspavana ljepotica pred macho kapitalom"), posve?en poslovanju eko udruga, nije bio objavljen. U tom sam napisu upozorio na nekoliko stvari. Prije svega, ?itav politi?ki i upravni proces u Istri je izuzetno netransparentan. Potrebno je puno znanja i energije da se na vrijeme dozna što se i gdje uop?e doga?a. Dalje, stvaranje kriti?ne mase u lokalnom stanovništvu nikako nije lagan posao u postoje?im uvjetima. Razlog za to je da je vode?a stranka, IDS, tijekom šesnaest godina samovlasti u mnogim dijelovima Istre postala klijentisti?ka organizacija, koja je pustila duboke korijene u svakodnevne poslove stanovništva. Jedan ?e šutjeti zato sto nešto treba dobiti od vlasti, a drugi ?e šutjeti zato sto nešto može izgubiti. U takvim je uvjetima teško bilo sto posti?i demokratskim putem, budu?i da je sve spojeno klijentisti?kom pau?inom. Isto tako, «Glas Istre» nije objavio moja dva otvorena pisma, od kojih je prvo bilo namijenjeno županu Ivanu Jakov?i?u, a drugo na?elniku Op?ine Motovun Slobodanu Vugrincu. ?ini se da je uredništvu ovog lista još stran pojam otvorenog pisma, kojim se civilno društvo u svijetu obra?a mo?nicima preko medija. Oba su pisma posve?ena golfu u Istri. Prvo, namijenjeno Jakov?i?u, postavlja pitanje sto je bilo sa stru?nom komisijom koja je trebala ispitati mjesto dvadesetak golf igrališta u Istri, a koju je u «Glasu Istre» župan obe?ao u lipnju prošle godine. Drugo, namijenjeno na?elniku Vugrincu, postavlja pitanje sto je bilo s koncesijom za ispitivanje trave iz 2002. godine, koja se u medjuvremenom pretvorila u golf igralište pod Motovunom, koje vec nekih godinu dana pod krinkom ispitivanja trave napla?uje svoje usluge. Vugrinceva obavijest o koncesiji se pojavila u «Glasu Istre” u studenom predprosle godine. Sre?om, oba je pisma objavio “Regional Express”, ali ni Jakov?i? ni Vugrinec na njega nisu odgovorili. Brane se za Istru standardnom šutnjom. Moj posljednji komentar poslat “Glasu Istre” se odnosi na pojam održivog razvoja, s kojim Gospodarski forum Istre raspolaže kako mu je volja, kao da se radi o nekoj proizvoljnoj ideji bez ?vrstih temelja. U komentaru, poslanom 19. travnja ove godine na ?lanak pod naslovom “Istri treba folozofija održivog razvoja” od istog datuma, pojasnio sam što je to zapravo održivi razvoj, koga su definirali Ujedinjeni Narodi, te se sa zabrinutoš?u osvrnuo na mnoge neodržive projekte koje trenutno promovira IDS: Rocwool, Plomin 3, LNG terminal, te dvadesetak golf terena i još nepoznat broj polo terena u regiji. Još jedanput, “Glas Istre” se oglušio na moj napis, koji do danas nije objavljen. Budu?i da je otvaranje kompetitivnih medija stvar tržišta, za sada civilno društvo može samo zahtijevati da postoje?i mediji demokratski otvoreno objavljuju ono sto im se ponudi. Za tako nesto su potrebna svima poznata pravila ponašanja. Prvi korak u tom smjeru bi bilo otvaranje stalnih rubrika s pismima ?itatelja u dnevnoj štampi. Ovo je uobi?ajena forma u poznatim novinama u svijetu, na koju sam podsjetio i uredništvo “Glasa Istre”. Naravno, odgovora nisam dobio. Drugi bi korak bio pritisak na ?imbenike u politi?kom i upravnom procesu da se u medijima oglašavaju kada budu “prozvani” od strane ?itatelja, tj. glasa?a. To je pitanje koje se odnosi kako na udruge koje se bave transparentnoš?u politi?kog procesa, tako i na organe upravnih tijela koje takvu transparentnost garantiraju na temelju našeg ustava. Prof. dr. Ranko Bon Predsjednik Motovun – eko grad Centar za održivi razvoj PISMA G. RANKA BONA ŽUPANU JAKOV?I?U I NA?ELNIKU VUGRINCU MOŽETE PRO?ITATI OVDJE

Facebook komentari