Prodaja na malo u Pore?u

KARTOLINA IZ VRANI?I
Piše: Ratko Vlado Aleksi?
Prodaja na veliko ne ide od ruke Gradu Pore?u, pa se prešlo na prodaju na malo. Umjesto zemljišta na predjelu Facinka, raspisuje se natje?aj za prodaju zemljišta u Muntižani i Jasenovici 80-90 Eura za kvadratni metar površine. No od ambicije prodati nešto po 200 Eura za kvadratni metar ne napuštaju aktualnu pore?ku vlast, umjesto parcela za trgova?ke centre sada se nude parcele za benzinske crpke. Odluka ipak nije donijeta iz prve, jedni misle da treba igrati samo na "tko da više", a drugi bi i nešto + (plus) : uz to?enje "teku?eg zlata" i nešto "prizemno" - poduzetništvo (gospodarske programe, djelatnosti, radna mjesta). Poznaju?i svoje sugra?ane pore?ane, teško da ?e pro?i, jer i Facinka im je na kraju grada, a ova ponuda uz benzinske crpke "bogu iza le?a" - na zaobilaznici - zgor novega asfalta. Sve bi se u Pore?u trebalo graditi na rivi, ukoliko je sila i pod morem. Sli?nu "trilemu" izazvao je prijedlog da se napokon krene u osnivanje Razvojne Agencije Pore? (RAP), svi su ZA, ali : da li su konzultirani obrtnici - udruga obrtnika (jesu i 6 mjeseci od njih ni glasa); da li se razgovaralo sa njima da se uklju?e (da razgovara se 3 mjeseca i oni ne daju odgovor to jest svoj udio novca u osnivanju); da usvojimo projekt i da razmislimo dok obrtnici ne kažu nešto (na sveto Nigdarje, jer tko bi osnivao suosniva?e konkurencije, dobar je i status quo, a ukoliko baš žele pokloniti i nama koju dionicu, zašto ne). I tako ima RAP-a, ali ne talasaj - ne repaj: pare daj i ništa ne pitaj. Grad Pore? je od ove godine i organizator "Ljetnog kampa" za djecu Poreštine, ali pošto ništa ne zna o tome iznajmio je privatnu firmu, za novac i ona radi taj posao. I što se to promijenilo, pa glavni glumac u tom filmu je Grad, a ne više Društvo "Naša djeca". Gradska vlast sada ima punu kontrolu, a ne tamo neka Udruga gra?ana, civilno društvo, samo ne znamo što ?e se u?initi sa potpisanim Ugovorom o financiranju tog projekta sa spomenutom udrugom (platiti i njima kao i privatnoj firmi)? Krivac nije udruga, ve? grad koji je "nesvrstano" donio odluku da on - privatna firma radi posao umjesto onoga koji je to ?inio proteklih desetak godina i više. "Zlatna sopela" je 7 dana gostovala u Pore?u, a sa Mediterana su sudjelovale Italija, Albanija i Turska i prekobrojne doma?e grupe. No kako to uobi?ajeno biva, radoznalost pokre?e svijet, najve?i interes i aplauzi bili su upu?eni "gostima" iz Kolumbije i Rusije - sa Kam?atke. Popratni programi, ponuda "mediteranske" hrane sa poja?anjem iz Slavonije  bila je na razini "pore?kih ljetnih štandova" (nemaštovito i siromašno), a "stari zanati" gostovali su iz Hrvatskog zagorja, jer su u Istri izumrli zbog klimatsko-gospodarskih promjena (dogodio se turizam). Zna?i još jedan ljetni festival na razini "gostuju?ih" i "putuju?ih" manifestacija za jedno ljeto. Puno novca i galame, a malo sadržaja. Urbana Subkulturna Baza odradila je me?unarodnu manifestaciju, a grad iako na papiru pokrovitelj nije rekao ni rije? na svojim medijima: oglasnoj plo?i i web stranici, a ni upozorio novinare da se sve doga?a u Pore?u. No, aktualna lokalna vlast nije budu?nost, ve? su to mladi i oni su se našli, natjecali, družili i to je : zdravo. Pore? ?e uskoro postati milijunaš (u no?enjima naravno), što želim i Vama, pozdrav iz Vrani?a.

Facebook komentari