Privremeno parkiralište za građane osigurano u podnožju Staroga grada

RADOVI U ULICI ALDO NEGRI U LABINU
Županijska uprava za ceste Istarske županije 9. listopada 2017. godine  započela je s
radovima na izvanrednom održavanju kolnika u Ulici Aldo Negri  u starogradskoj jezgri Grada Labina. Završetak radova planiran je do kraja ove godine odnosno do 31. prosinca 2017.godine.  Za cijelo vrijeme trajanja radova promet u Ulici Aldo Negri bit će u cijelosti zatvoren za kolni promet.  Za to vrijeme koristit će se obilazni pravac  u oba smjera (Podlabin – Stari grad i Stari grad – Podlabin) preko Kapelice, Salakovci i Kranjci. Ova važna prometna investicija će znatno doprinijeti kvaliteti prometovanja ali i vizuri starogradske jezgre.

Kako bi se građanima omogućilo što jednostavnije parkiranje u podnožju Starog grada, u tom će se razdoblju koristiti privremeno parkiralište bivšeg GP Labina u Ulici Slobode. Pozivamo građane na korištenje navedene lokacije za parkiranje.(REx)

Facebook komentari