Privremena regulacija prometa na dijelu Modrušanovog prilaza

OD 29. OŽUJKA DO 2. TRAVNJA
U svrhu izvođenja radova na izgradnji NN priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za Ville Park,  odobreno je trgovačkom društvu HEP  Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula,  izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik i nogostup) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Modrušanovog prilaza.

Odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 29. ožujka do 2. travnja 2021. godine.

Radove izvodi trgovačko društvo Zanitel d.o.o.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.

(REX)

Facebook komentari