Priop?enje Pododsjeka za informiranje Grada Pule

KUTLA?A NEARGUMENTIRANO UZNEMIRAVA JAVNOST
Zbog velikog interesa javnosti vezano uz pitanje namjene zemljišta na kojem se nalazi Brodogradilište Uljanik, objavljujemo sljede?e priop?enje.
Željeli bi smo izraziti svoju zabrinutost vezano uz neargumentirano uznemiravanjem javnosti i djelatnika Uljanika od strane pojedinih osoba. Podru?je Brodogradilišta Uljanik je u kona?nom prijedlog Generalnog urbanisti?kog plana (GUP-a) Grada Pule definirano kao brodogradilište, pod oznakom LB – brodogradilište (što je i vidljivo na našim web stanicama www.pula.hr; pod dijelom „legenda; GUP – namjena oznaka). Takav kona?an prijedlog  GUP-a usvojen je na Gradskom poglavarstvu Grada Pule i upu?en na prikupljanje potrebnih suglasnosti u nadležno ministarstvo i institucije.
Smatramo to vrlo neodgovornim ponašanjem s obzirom da je gosp. Kutla?a bio nazo?an ju?erašnjoj (28.08.2007. g.) sjednici Gradskog Vije?a, gdje je gradona?elnik Mileti? na vije?ni?ko pitanje g?e. Loredane Štok nedvosmisleno odgovorio da je podru?je Uljanika u kona?nom prijedlogu GUP-a podru?je brodogradilišta.
Naglasili bi smo i ?injenicu da je gradona?elnik Mileti? tijekom sije?nja poslao dopis Vladi Republike Hrvatske sa željom da se raspravi o budu?nosti Uljanika, na tragu ?ega je i održan sastanak sa gosp. Polan?ecom. Grad Pula je istaknuo svoj zahtjev za dobivanjem 25% + 1 dionice Uljanika upravo sa željom da se brodogradilište sa?uva i nastavi svoj razvoj i rast kao uspješno brodogradilište i glavni gospodarski pokreta? grada Pule.
Pododsjek za informiranje

Facebook komentari