Priop?enje Ministarstva okoliša

ZAJEDNI?KI INSPEKCIJSKI NADZOR TVORNICE ROCKWOOL

Inspekcija zaštite okoliša kontinuirano prati probni rad tvornice Rockwool i na temelju rezultata nadzora odlu?eno je da ?e se provesti cjelovit zajedni?ki nadzor gra?evinske inspekcije i inspekcije zaštite okoliša. Zajedni?ki nadzor po?et ?e sutra o ?emu je obaviještena tvornica, a obavezni su mu prisustvovati svi odgovorni sudionici gra?enja. Nakon što inspekcije utvrde ?injeni?no stanje odlu?it ?e se o poduzimanju daljnjih mjera. «Inspektorica zaštite okoliša bila je i danas u nadzoru tvornice u kojem je utvrdila prekora?enje dopuštenih koncentracijskih vrijednosti za amonijak, te podnijela odgovaraju?u prijavu», stoji u današnjem priop?enju Ministarstva. (P.A.)    


Facebook komentari