Prikupljanje glomaznog otpada putem Rolo kontejnera

RASPORED KONTEJNERA NA MONVIDALU, STOJI I VELOM VRHU
Herculanea javlja da će se zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provesti dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule.  

Od 15. svibnja do 27. lipnja vršit će se odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika - rolo kontejnera.

Mole se građani koji u svojim domaćinstvima imaju potrebu za odlaganjem ovakve vrste otpada da pronađu dan za odvoz za svoj mjesni odbor kao i najbližu lokaciju rolo kontejnera te isti pravilno zbrinu radnim danom od 13 do 20 sati i subotom od 8 do 14 sati. 

Pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu otpada koji se želi odložiti.

Mole se građani da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula Herculanea-e zbog evidencije. „Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući da je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo“, kažu iz Herculanee. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu. 

Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet.

U nastavku provjerite tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Monvidalu, Stoji i Velom Vrhu. Sljedeći tjedan objavit ćemo novi tjedni raspored za ostale mjesne odbore.

MONVIDAL
1. KRIŽANJE MONVIDALSKE I HUMSKE ULICE (KOD TVRĐAVE) - 15.5.2019.  13-20,00 h
2. KRIŽANJE JAPODSKE I VALVIDALSKE ULICE - 16.5.2019. 13-20,00 h

STOJA
1. KRIŽANJE REVELANTEOVE I ULICE FIŽELA (KOD CEMENTARE) - 17.5.2019. 13-20,00 h
2. ULICA STOJA PREMA KRUŽNOM TOKU- 18.5.2019. 8-14,00 h

VELI VRH
1. PARTIZANSKI PUT(ŠUMICA NA SKRETANJU ZA GALIŽANSKI ODVOJAK) - 20.5.2019. 13-20,00 h
2. POČETAK ULICE BRAĆE LEONARDELLI KOD TRGOVINE - 21.5.2019 13-20,00 h
3. BUNARSKA ULICA - PREKO PUTA K.BR. 87- 22.5.2019. 13-20,00 h

Prelaskom na novi način prikupljanja otpada i zatvaranjem starog odlagališta potrebno je određene frakcije otpada odvojeno prikupljati. Stari način prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada putem tzv. baja više nije moguć jer kao i ostale frakcije korisnih sirovina glomazni otpad potrebno zasebno prikupljati i odvajati od ostalih vrsta otpada. Također, sve količine glomaznog otpada moraju biti evidentirane.

U dosadašnjem programu građanima je na raspolaganju besplatan odvoz do 3m3 glomaznog otpada te besplatno odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Dodatno zbrinjavanje glomaznog otpada  provodi se kako bi građanima omogućili što bližu točku odlaganja unutar svakog mjesnog odbora.

Prije stupanja na snagu nove regulative glomazni otpad odvozio se besplatno pozivom u Pula Herculanea-u ili odlaganjem na starom odlagalištu Kaštijun uz dodatne akcije postavljanjem baja u jesen i proljeće  po svim mjesni odborima. Danas se glomazni otpad prikuplja te predaje oporabitelju gdje se drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo.

(REx)

Facebook komentari