Prikazana edukativna dječja predstava „Avanture Vrećka i Smećka“

PREDSTAVA POVODOM SVJETSKOG DANA PLANETA ZEMLJE
U Puli, 22 travnja Tvrtka Tetra Pak je uz potporu Grada Pule i gradskog komunalnog poduzeća Pula Herculanea najmlađim puljanima za svjetski Dan planete Zemlje poklonila izvedbu edukativne dječje predstave „Avanture Vrećka i Smećka“. Predstava je odigrana u dječjem vrtiću Centar i vidjelo ju je 200 djece. Predstavu „Avanture Vrećka i Smećka“ u izvedbi Dramskog studija Tirena koja najmlađe podučava o uporabljivosti i pravilnom odlaganju višeslojne ambalaže za pića, pogledalo je 200 djece u vrtiću Centar u Puli djeca su na poklon dobila edukacijsku bojanku na temu predstave zahvaljujući suradnji Grada Pule, Pula Herculanee i Tetra Paka u Puli su prije nekoliko dana postavljene edukacijske naljepnice za prikupljanje višeslojne kartonske ambalaže. Ovo je početak edukativnih aktivnosti koje ćemo provesti u sklopu projekta odvojenog prikupljanja otpada u gradu Puli. Kroz razne aktivnosti tijekom ove godine u planu je edukacija sve djece vrtićke dobi i djece od 1-4 razreda osnovnih škola, kao i njihovih odgajatelja i učitelja. Zajedno uključujemo djecu u svakodnevno sortiranje otpada, jer se ekološka svijest počinje formirati od najranije dobi“, rekao je direktor Pula Herculanea Igor Stari. Predstava je dio kampanje „Odvojeno prikupljanje otpada“ u sklopu koje su Grad Pula, gradsko komunalno poduzeće Pula Herculanea i tvrtka Tetra Pak prije nekoliko dana pokrenuli zajedničku suradnju na prikupljanju višeslojne ambalaže za napitke (Tetra Pakove i srodne ambalaže) u gradu Puli te za 140 posuda/kontejnera proizveli edukativne naljepnice na kojima je prikazano na koji način građani mogu odložiti tu vrstu ambalaže i u koje posude.Sudjelovanjem u ovakvom projektu Grad Pula slijedi praksu zajedničkog prikupljanja ambalaže za pića u žutim kontejnerima, uobičajenu u mnogim europskim zemljama. Zajednički prikupljena ambalaža potom se sortira na pojedine vrste materijala koje se upućuju na recikliranje čime se štedi prostor na odlagalištu te materijali i energija potrebni za proizvodnju novih sirovina. Inače, u Hrvatskoj se godišnje na tržište plasira oko 10.000 tona višeslojne kartonske ambalaže za napitke, dok je recikliranje tek na početku. Zato osim stvaranja uvjeta za odvojeno prikupljanje ambalaže putem postavljanja naljepnica na kontejnere, paralelno treba raditi na komunikaciji s građanima i edukaciji. Tvrtka Tetra Pak do sada je već poduzimala akcije postavljanja edukacijskih naljepnica na oko 2.300 kontejnera na području gradova Zagreba, Rovinja i Rijeke, a u suradnji s njihovim komunalnim poduzećima, sve u cilju uspostave sustava prikupljanja višeslojne ambalaže za napitke. Radi se o ambalaži većim dijelom izrađenoj od kartona, obnovljivog materijala u prirodi čime se ta vrsta ambalaže izdvaja od svih drugih spremnika za pića smanjenim emisijama CO2 i sukladno tome, smanjenim utjecajem na promjenu klime, za razliku od drugih ambalaža za pića. (REX)

Facebook komentari