Prijem za najuspješnije u?enike OŠ Pore?

PRIZNANJE MLADIM SPORTAŠIMA
Gradona?elnik Grada Pore?a Edi Štifani? održati ?e u ?etvrtak, 29.svibnja 2008 godine u 11.30 u prostoriji Velike vije?nice, Obala m.Tita 5, prijem za najuspješnije u?enike Osnovne škole Pore? koji su na nedavno održanom državnom natjecanju u Rovinju osvojili 1., odnosno 3. mjesto. Prvo mjesto na državnom natjecanju u odbojci su osvojili u?enici: Danijela Klju?ec, Andrea Jurin?i?, Vanesa Pahovi?, Valnea Beakovi?, Diana Štifani?, Karolina Miloš, Laura Miloš, Nika Mostahini?, Stefani Markovi?, Emina Zahirovi?, Elena Pavliši? i Samanta Fero. Tre?e  mjesto na državnom natjecanju u krosu su osvojili sljede?i u?enici: Mato Miloš, Dejan Poli?, Walter Šimi?, Ivica Nova?i?, Oliver Sumi?, Denis Koprivica. Prijemu ?e prisustvovati i mentor/trener: Milislav Milinkovi?, te ravnatelj škole Edi Zarli. (REX)

Facebook komentari