Prijem u Istarskoj županiji

"URIHO" ŽELI PODI?I SURADNJU UDRUGA KOJE SKRBE O ZAPOŠLJAVANJU INVALIDA
Danas su u prostorijama Istarske županije, dožupan Valerio Drandi?,dogradona?elnica Grada Pule Vesna Petrovi? primili predstavnike udruga OSVIT, URIHO i ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Hrvatske Dr. Slavka Lebana. Predstavnici udruga i ravnatelj Fonda su došli u Pulu posjetiti zaštitnu radionicu Tekop Novu. Tekop Nova je Ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovana 19. rujna 2003. godine temeljem odluke osniva?a: Istarske županije, Grada Pule i Saveza Samostalnih sindikata Republike Hrvatske. Ustanova je osnovana s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom prvenstveno na osnovnim proizvodnim programima u tekstilu – izrada radne i zaštitne odje?e. Ovim posjetom žele podi?i suradnju udruga na višu razinu, na na?in da uklju?e u rad i omogu?e zapošljavanje još više osoba s invaliditetom. Gosti su nakon prijema u Istarskoj županiji u pratnji svojih doma?ina otišli u posjet zaštitnoj radionici Tekop Nova. (E.O.)

Facebook komentari