Prijavite se na feštu smokve i smokvenjaka

POZIV PROIZVO?A?IMA PROIZVODA OD SMOKAVA
Proizvo?a?i iz Istre koji žele predstaviti svoje doma?e proizvode na?injene od smokava mogu se do ?etvrtka prijaviti za sudjelovanje na Fešti smokve i smokvenjaka, koja se u subotu, po drugi put, održava na barbanskoj placi. Na toj ?e se manifestaciji u subotu, s po?etkom u 14 sati, predstaviti proizvo?a?i sušenih smokvi, smokvi u rakiji ili u medu, marmelada, kola?a i drugih slastica kao i prigodnih suvenira. No, manifestacija neslužbeno zapo?inje ve? u 12 sati, kada ?e se u društvenom domu u Barbanu održati predavanje na kojem ?e o smokvarstvu govoriti istarski stru?njaci. Organizator ove zanimljive smotre proizvoda od smokve su op?ina Barban, a pokrovitelj je Turisti?ka zajednica Istarske županije. Proizvo?a?i smokvinih proizvoda mogu se na manifestaciju prijaviti u op?ini Barban, na broj telefona 567 635. (P. A.)

Facebook komentari