Pridruženje

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK I EUROPSKA UDRUGA JAVNIH BANAKA

HBOR je pristupio Europskoj udruzi javnih banaka (European Association of Public Banks – EAPB), uglednoj udruzi koja zastupa interese svojih ?lanova u odnosu na zakonodavstvo Europske Unije i parlament. EAPB okuplja izvozne i razvojne banke i agencije te poslovne banke i ostale financijske ustanove iz Europske Unije, Švicarske, zemlje Europske ekonomske zajednice, a odnedavno i iz zemalja kandidata u kojima država ima udio u vlasništvu. HBOR je prva financijska ustanova iz Hrvatske koja je dobila poziv za ?lanstvo u EAPB-u.

Prilikom predstavljanja HBOR-a ispred 30-ak uglednika iz javnih europskih banaka Anton Kova?ev, predsjednik Uprave HBOR-a, osvrnuo se na dosadašnju uspješnu me?unarodnu suradnju koju je HBOR ostvario. Istaknuo je kako aktivnosti i suradnja HBOR-a s me?unarodnim ustanovama pridonose pružanju još bolje usluge hrvatskim poduzetnicima omogu?avaju?i im iste uvjete kao i one koje su na raspolaganju poduzetnicima iz europskih zemalja. Na taj na?in su hrvatski poduzetnici u ravnopravnom položaju s konkurentima s  kojima se natje?u na me?unarodnom tržištu, a posebno onom Europske Unije.

S obzirom na zakonodavstvo Europske Unije i njegov utjecaj na cjelokupni gospodarski život Republike Hrvatske, sudjelovanjem u EAPB-u, HBOR ?e aktivno doprinositi oblikovanju i donošenju propisa i akata koji imaju izravan utjecaj na financijski i bankarski sustav u Europskoj Uniji, a time i u Republici Hrvatskoj.

EAPB je osnovan 2000. godine kao odgovor na složenost europskog zakonodavstva na podru?ju pružanja financijskih usluga i nadzora banka s osnovnim ciljem izravnog lobiranja za interese svojih ?lanica, redovitog izvještavanja i savjetovanja s ?lanicama o mogu?im financijskim, politi?kim i / ili zakonodavnim mjerama koje utje?u ili bi mogle utjecati na njihovo poslovanje te razvoja me?usobne suradnje ustanova ?lanica. EAPB prikuplja mišljenja svojih ?lanica o pojedinim zakonima i / ili prijedlozima izmjene postoje?ih te o njihovim primjedbama i stajalištu izvještava zakonodavna tijela Europske Unije.

EAPB danas okuplja ustanove iz razli?itih europskih zemalja i zastupa interese banaka koje ukupno drže 15% udjela na tržištu Europe i zapošljavaju oko 190 tisu?a radnika. Ukupna aktiva ustanova ?lanica iznosi preko 3.500 milijardi.

Facebook komentari