Prezentiran projekt „Mobile 2020“

CILJEVI PROJEKTA SU POSTIZANJE VEĆE MOBILNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI, PROMJENA PONAŠANJA GRAĐANA Danas je u prostorijama Komunalne palače održana prezentacija projekta „Mobile 2020“ koji promovira svakodnevno korištenje bicikla za odlazak na posao ili u kupnju, a provodi se u 11 zemalja Europe, te traje do svibnja 2013. godine. Na prezentaciji su prisustvovali predstavnici Grada Pule i partneri projekta, predstavnici Regionalnog centra zaštite okoliša Hrvatska. Projekt mobile2020 pretežno se bavi povećanjem znanja i vještina te daljnjom promocijom dobrih praksi diljem Europe. Kroz projekt se želi dati prilika gradovima da prenesu odgovarajuća dobra iskustva Njemačke, Nizozemske, Italije, Švedske i Danske te ih praktično primjene u svojoj zajednici. Kao najvažniji ciljevi samog projekta su postizanje veće mobilnosti na lokalnoj razini, promjena ponašanja građana – sudionika u prometu i smanjenje emisije štetnih plinova iz prometa na godišnjoj razini do 2020. Za usporedbu u Hrvatskoj udio bicikla kao prijevoznog sredstva još je uvijek vrlo nizak, a bicikl kao sredstvo svakodnevnog prometovanja još uvijek ne postoji u percepciji šire javnosti. Projekt „Mobile 2020“ će: • uspostaviti nacionalne stručne skupine za područje biciklizma koji će poticati razmjenu stručnih znanja i dugoročni razvoj biciklizma, • nastojati sustavno informirati gradove Srednje i Istočne Europe o mogućnostima povećanja udjela biciklista u doglednoj budućnosti, • osnaživati gradske planere i donositelje odluka za ispravna ulaganja, poboljšanje procesa planiranja te uvođenje promjena u prometnom ponašanju njihovih sugrađana, • provesti niz seminarskih radionica i studijskih posjeta za širenje dobrih iskustava, znanja i ideja • Organizirati niz javnih događaja i natjecanja gdje gradovi regije mogu pokazati svoja postignuća na području biciklističkog prometa Nacionalne radne skupine ustanovljene u okviru projekta mobile2020 neće završiti svoj rad s krajem projekta. Mobile2020 samo će potaknuti procese i stručne rasprave koji se nastavljaju i nakon završetka projekta.

Facebook komentari