Iza kulisa turnira u Umagu

PRESS CENTAR Za sve prisutne novinare središnje mjesto sastanka i izvršavanja obaveza predstavlja Press centar. Sam centar smješten je u velikom šatoru, u neposrednoj blizini teniskih terena. Tehni?ka opremljenost je za svaku pohvalu, petnaestak ra?unala koja stoje na raspolaganju predstavnicima tiska, uz stalnu vezu na internet. Uz njih, tu su i tri televizora, koja omogu?uju novinarima da prate stanje na terenu ne izlažu?i se nehumanoj klimi na terenima. Sve potrebne informacije o tijeku doga?aja na terenu, kao i manifestacijama koje se odvijaju usporedo ili nakon tijeka natjecanja, mogu?e je prona?i na jednom mjestu, u papirnatom formatu. Prisutne hostese pomažu kako god znaju i umiju, te je njihova susretljivost za svaku pohvalu.
Ipak, najviše pozornosti usmjereno je na Nintendo Wii. Igra?a konzola nove generacije ne prestaje oduzimati vrijeme, kako novinarima tako i hostesama, te nije rijetkost da se na?e pove?i broj ljudi koji u redu ?ekaju da bi se zabavili na ovoj Hi-Tech igra?ki. Ponu?ene su, prigodno, samo sportske igre, što je kod nekih izazvalo razo?aranje. Nadasve profesionalno izvedeno, što i dolikuje manifestaciji internacionalnog karaktera, tako da svakom novinaru odlazak u Press centar predstavlja užitak. (D.H./R.U.)

Facebook komentari