Preporuka postupanja u domovima zdravlja

PREPORUKA PRUŽATELJIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI
Prema naputcima HZJZ i nadležnih epidemioloških službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je uložiti napore u informiranje pučanstva primarno usmjereno na dva cilja :

• Kontrolirati ili eliminirati ulazak pacijenata s respiratornim simptomima unutar prostora doma zdravlja na način da pacijenti pričekaju svoj red ili u prostoru za izolaciju ili vani na otvorenom.
• Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom pacijenata putem telefona.
 
Iznimno je važno uspostaviti učinkovit sustav trijaže koji počinje još u domu oboljele osobe. Nužno je sve korisnike zdravstvene zaštite upoznati da u slučaju postojanja simptoma respiratorne infekcije (povišena temperature, kašalj, otežano disanje, kratki dah), moraju obavezno najprije telefonski kontaktirati svojeg liječnika ako su u posljednjih 14 dana:

1. boravili u području zahvaćenom novim koronavirusom
2. bili u kontaktu s oboljelim od koronavirusa.
 

Ova obavijest o potrebi telefonskog dogovora treba biti:

  •     postavljena na istaknutom i dobro vidljivom mjestu na samom ulazu u dom zdravlja odnosno zdravstvenu ustanovu
  •     dovoljno velika, čitka i svima razumljiva
  •     sadržavati kontakt telefonski broj (fiksni ili mobitel) na koji oboljela osoba treba zvati zdravstvenog djelatnika (radi anamneze i prikupljanja podataka o mogućoj zarazi koronavirusom te dogovora s liječnikom o     daljnjem postupanju)
  •     ako je tako u razgovoru s liječničkom dogovoreno i osoba se upućuje do doma zdravlja, odmah po dolasku telefonski kontaktira obiteljskog liječnika kako bi obavijestila da je stigla ispred doma zdravlja odnosno zdravstvene ustanove
  •     osoba koja ima respiratornu bolest za koju se smatra da nije koronavirus, kod dolaska pred zdravstvenu ustanovu mora staviti papirnatu maramicu kojom će pokriti nos i usta

Nakon što osoba/pacijent obavijesti telefonom liječnika ili medicinsku sestru da je stigla, zdravstveni djelatnik dolazi do pacijenta i radi trijažu. Ako kod pacijenta ne postoji sumnja na zarazu SARS-COV-2 ili na koronavirus, pacijent ulazi u prostor za izolaciju, pri tome ne ulazeći u zajedničke prostore (čekaonica i dr.)

Osobe koje imaju sumnju na koronavirus ne dolaze osobno svom liječniku obiteljske medicine već ostaju u svom domu i telefonom kontaktiraju nadležnog liječnika obiteljske medicine, ili nadležnog epidemiologa, odnosno telefonom kontaktiraju najbližu 24-satnu hitnu dežurnu koronavirus ambulantu.
 
VAŽNO:

1. Pacijent cijelo vrijeme mora imati kiruršku masku ili papirnatu maramicu koja prekriva nos i usta, te ga se mora uputiti da koristi papirnatu maramicu u koju će kašljati ili kihati.

2. Pacijent ne smije koristiti javni prijevoz ni taksi. Preporučeno je da se pacijent do zdavstvene ustanove preveze u vlastitom automobile i ne ulazi u prostorije zdravstvene ustanove. Prilikom vožnje treba održavati udaljenost u socijalnom kontaktu na način da se oboljeli ili osoba sa simptomima smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača. Potrebno je izbjegavati nezaštićeni kontakt s potencijalno oboljelim od koronavirusa i njihovim stvarima, te osobe moraju prekriti nos i usta maramicom. Po završenom prijevozu, provesti higijenu mjesta i kabine brisanjem unutarnjih površina automobile sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.

TRIJAŽA

Obaveza trijaže obuhvaća sve domove zdravlja kako bi postavljenim pitanjima regulirali ulazak pacijenata s respiratornim simptomima u svoje prostore (čekaonice I ostale zajedničke prostore). Pacijentu s respiratornim simptomima treba još tijekom telefonskog razgovora, a najkasnije prije ulaska u prostore doma zdravlja odnosno zdravstvene ustanove, postaviti sljedeća pitanja

1. Jeste li boravili unutar prethodnih 14 dana u područjima zahvaćenim koronavirusom? Opseg zahvaćenosti geografskih područja epidemijom potrebno je svakodnevno pratiti i provjeravati na https://www.hzjz.hr/priopcenjanajnoviji-podatci/

Ako je odgovor DA, zatražiti od pacijenta da ne ulazi u dom zdravlja odnosno zdravstvenu  ustanovu. U slučaju pozitivnog odgovora, konzultirati se s nadležnim epidemiologom.

Ako je odgovor NE, a pacijent ima respiratorne tegobe I nije u posljednjih 14 dana boravio u područjima zahvaćenim epidemijom koronavirusom, potrebno je uputiti pacijenta u prostor za izolaciju ako takav postoji, odnosno zamoliti da pričeka u svom autu ili ispred ulaza u dom zdravlja.

Zdravstveni djelatnik tijekom pregleda pacijenta s potvrđenim visokorizičnim kontaktom ili sumnjom na koronavirus, treba biti adekvatno zaštićen: nošenje dvostruke kirurške maske ili respiratora (FFP2, po potrebi FFP3 - u slučaju postupaka koji generiraju aerosol ili pacijent kašlje), zaštitnih naočala/vizira, rukavica za jednokratnu uporabu I jednokratnog ogrtača. Treba pokušati smanjiti fizički kontakt s takvim pacijentom kao I njegov kontakt s drugima, nastojati održati se na međusobnoj udaljenosti od najmanje 1m osim tijekom fizikalnog pregleda.

Nakon provedenog pregleda jednokratna zaštitna oprema odlaže se u za to predviđenu kantu za biološki otpad koja ima poklopac I s tim otpadom postupa se nadalje kao s infektivnim otpadom. Čišćenje I održavanje prostora u kojima se kreću oboljeli od koronavirusa provodi se dezinfekcijskim sredstvima I prema uobičajenom protokolu za čišćenje u zdravstvenim ustanovama, odnosno prema naputcima HZJZ dostupnim na http://www.hzjz.hr

2. Treba pacijenta pitati je li u proteklih 14 dana imao kontakt s osobom zaraženom koronavirusom, odnosno osoba koja ima ili je imala koronavirus?

Ako je odgovor DA, pacijent ne smije ulaziti u čekaonicu niti druge zajedničke prostore. U slučaju pozitivnog odgovora, konzultirati se s nadležnm epidemiologom.

Osobi koja se telefonski javi liječniku, a koja je unutar zadnjih 14 dana boravila u zahvaćenim područjima,te nema nikakvih simptoma ni znakova infekcije dišnih puteva, treba savjetovati da :
1. ostane kod kuće u samoizolaciji i
2. da obavezno telefonom kontaktira teritorijalno nadležnog epidemiologa (dati mu kontakt broj) radi provedbe mjere/zdravstvenog nadzora. Strani državljani zovu na broj 112. Ukoliko je riječ o strancu I potrebi zdravstvenog nadzora, preporučamo da sam lijećnik nazove dežurnog teritorijalno nadležnog epidemiologa i obavijesti ga o konkretnom slučaju.

Osobama koje moraju ostati u samoizolaciji potrebno je omogućiti izostanak s posla, bolovanje - privremena nesposobnost za rad, kao i za one koji imaju simptome infekcije dišnih puteva, imaju povišenu temperaturu, kratak dah I kašlju. Osoba u samoizolaciji treba biti u svojem domu, a ako je nužan izlazak iz kuće, treba koristiti kiruršku masku ili pokriti nos I usta papirnatom maramicom te što kraće boraviti izvan kuće, uz izbjegavanje javnog prijevoza I izbjegavanje kontakata s drugim ljudima.

KORONAVIRUS - Procjena rizika kod pacijenata koji osobno dođu u ordinaciju

Trenutna definicija slučaja:

Osoba koja je unutar 14 dana od pojave simptoma bolesti boravila u području s mogu transmisijom koronavirusom  ILI  bila u kontaktu s oboljelim od koronavirusa I IMA SLJEDEĆU KLINIČKU SLIKU:

         • teška akutna respiratorna infekcija koja zahtijeva bolnički prijem s kliničkim ili radiološkim dokazima upale pluća ili akutnog respiratornog distres sindroma ILI

  •     akutna respiratorna barem jedan od navedenih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kratak dah ili kašalj)  ILI
  •     povišena tjelesna temperatura nepoznatog uzroka bez drugih simptoma

                                                         
 BLISKI KONTAKTI: Svaka osoba koja je dulje od 15 minuta imala bliski kontakt (<2 metra* udaljenosti) s laboratorijski potvrđenim slučajem, u bilo kojem okruženju.
*Udaljenost od 1 metra općenito se smatra dovoljnom kako bi se umanjio izravan kontakt s kapljicama, no iz javnozdravstvenih razloga, bliski kontakt definiran je kao udaljenost od 2 metra.

(REX/Koronavirus.hr)
 

Facebook komentari