Prekinut «silenzio stampa»

POTPISAN UGOVOR IZME?U HERCULANEE I ARHEOLOŠKOG MUZEJA

Prekinut je «silenzio stampa», potvrdila je Kristina Džin ravnateljica Arheološkog muzeja Istre, a oko 13 sati potpisan je ugovor o zaštitnim arheološkim rješenjima. Naime, novinari jutros nisu uspjeli ništa saznati o iskopinama na mjestu gdje se radi na kanalizaciji, jer su se riješavala administrativna pitanja. No, u me?uvremenu je potpisan ugovor izme?u Arheološkog muzeja Istre i Hrculanee, a njime se Herculanea obvezuje pla?ati troškove radova na arheološkim nalazištima. Na gradilištu kod glavne pošte, prona?ena su dva kostura, polegnuta su i prekrštenih ruku pa se pretpostavlja da je rije? o grobnici. Radovi na kanalizaciji, zbog brojnih iskopina na tom podru?ju, mogli bi nešto kasniti. (P. A.)

Facebook komentari