Predstavljeni akti Gradonačelnika Pule

MANIFESTACIJE U PROSINCU NAJATRAKTIVNIJE!
Gradonačelnik Pule Boris Miletić danas je predstavio akte donesene u periodu od 13. studenog do trećeg prosinca 2009. godine. Ukupno je predstavljeno 35 akata među kojima su šest zaključaka o davanju mišljenja na četiri amandmana na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu te dva zaključka - o davanju mišljenja o amandmanu na prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade te o davanju mišljenja na amandman na prijedlog Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula. Iznesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule te Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule, Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu. Među zanimljivijim aktima nalazi se zaključak o organiziranju manifestacija u prosincu i to Udruga Razvoj – Božični hand made sajam, JU Pula Film Festival – Prosinac u Gradu, Svečani doček Nove godine u Puli, Avenue d.o.o. – Prosinac u padeli, Udruga Seasplash – Novogodišnji Party). Povodom novogodišnjeg koncerta na Trgu Forum bit će postavljena nadkrivena pozornica ispred Komunalne palače. Postavile bi se i tri kemijske WC kabine. Postavit će se i dva ugostiteljska štanda zbog prodaje sponzorskog piva. Pula Film Festival osigurava čuvarsku službu u suradnji sa zaštitarskom kućom sukladno odredbama  Zakona o javnom okupljanju. Odobrena su dva zahtjeva za zauzimanje javne površine u svrhu organizacije Čevrti Božićni hand made sajam koji će održavati od 19. do 24. prosinca. Jedna lokacija je na trgu Portarata gdje će se postaviti tri štanda u periodu od 1. prosinca do 31.12.2009. Štand će raditi u terminima od devet do 20 sati. Druga lokacija jest na Giardinima – Korzo u svrhu postavke za organizaciju Božićnog sajma. Struja za održavanje istog biti će osigurana od strane Grada, osvjetljenje, priključci, u dogovoru s Odjelom za kulturu Grada Pule. Povodom manifestacije Božićne delicije na Portarati postavit će se u nizu tri šatora sa podom i odgovarajućim utezima gdje će se odvijati svakodnevna gastro ponuda u suradnji sa pulskim ugostiteljima. Donesena je i odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih radova dogradnje OŠ Šijana iz faze 1. (REX)

Facebook komentari