Predstavljen nacrt nove Odluke o sportskim građevinama

VIJESTI IZ GRADA ROVINJA
U srijedu, 7. studenog 2018. godine u prostorijama grada održan je sastanak sa predstavnicima gradskih sportskih klubova na temu nacrta nove Odluke o sportskim građevinama.

Uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu, dipl.oec. i pročelnicu za društvene djelatnosti Editu Sošić Blažević na sastanku su sudjelovali predstavnici sportskih klubova Igor Franković - KK Rovinj, Igor Božić - VK Arupinum, Klaudio Poropat - OK Rovinj, Aldo Krelja - ŽOK Rockwool, Srećko Ponka - ŽRK Rovinj, Alen Jašarević - RK Rovinj, Donald Schiozzi - JK Maestral, Ivan Matohanca - KPA Rovinj i Roberto Krevatin tajnik Sportske zajednice.

Gradonačelnik je sve prisutne upoznao sa osnovnim konturama nacrta nove Odluke o sportskim građevinama, razlozima predlaganja nove Odluke te novim načinom upravljanja i korištenja sportskih objekata ili dijelova sportskih objekata u sportske odnosno komercijalne svrhe.
 
Prema nacrtu Odluke javnim sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine (nekretnine) u vlasništvu Grada Rovinja u kojima se provode sportske djelatnosti te se trajno koriste za izvođenje programa javnih potreba u sportu grada.

Odluka o sportskim građevinama ovih će dana biti objavljena na stranicama Grada Rovinj-Rovigno. Svi zainteresirani moći će sudjelovati na Savjetovanju te uputiti svoje primjedbe i prijedloge sukladno uputama. Nakon što se Savjetovanje zaključi i nakon što se analiziraju sve pristigle primjedbe i prijedlozi, Odluka se upućuje na Gradsko vijeće na daljnje razmatranje i usvajanje.

(REX)

Facebook komentari