Predstavljen ATLAS Living Lab – Marketinški laboratorij

NA FAKULTETU EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ"
Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ predstavljen je ATLAS Living Lab – Marketinški laboratorij, ujedno jedan od rezultata uspješno provedenog projekta ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories, u sklopu kojeg je obavljeno inicijalno opremanje Laboratorija i pribavljen moderan istraživački alat - Eye Tracking device, uređaj za detektiranje i praćenje usmjerenosti pogleda, koji je na projektu imao važnu ulogu pri istraživanju i određivanju lokacija za valorizaciju putem projektnih aktivnosti, a koji inače ima velik značaj u okviru neuromarketinga.

Projekt ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories započeo je 1. siječnja 2018. a završio 30. rujna 2019. godine kao projekt usmjeren jačanju i razvoju digitalnih tehnologija u svrhu promocije destinacija prirodne i kulturne baštine, te stvaranja kreativnog tržišnog ekosustava koji nudi nove modele turističkog iskustva.

U okviru ATLAS-a formirala se ATLAS platforma - online platforma za umrežavanje dionika kulturnog turizma iz različitih sektora, nastavio se i Katalog poduzetničkih ideja+, edukativni dvomjesečni program razvoja poduzetničkih ideja namijenjen učenicima srednjih škola, a u sličnom duhu organiziran je i Mash Up Event - natjecanje u poslovnim idejama čija je svrha okupiti i spojiti sve zainteresirane za multidisciplinaran i multikulturalan pristup realizaciji ideja/proizvoda/usluga u području kulturnog turizma. Voditeljica projekta doc. dr. sc. Tamara Floričić naznačila je i da su tijekom 21 mjeseca trajanja projekta održane tri edukativne radionice, formirana je Regionalna radna skupina za kulturni turizam, a nastala su i dva znanstvena rada.

Istaknuta projektna aktivnost bila je organizacija Ližnjanske avanTure (ATLAS Experience Tour) – predloška iskustvenog itinerara u kojem je dionicima iz turističkog sektora predstavljen odabir skrivenog potencijala (ne)otkrivene prirodne i kulturne baštine na području Općine Ližnjan. Nastavno tome, snimljen je i promotivni video „Create Your Atlas of Routineraries – Experience Ližnjan“, oplemenjen elementima digitalizacije, koji prikazuje biciklističke rute i pet odabranih lokacija, ujedno zabilježene na istoimenoj tematskoj karti koja prikazuje valorizirano područje.

Poseban doprinos projekta sadržan je u ATLAS Living Lab-u – Marketinškom laboratoriju, odnosno kreativnom laboratoriju tržišnih inovacija sa ciljem stjecanja i širenja primjene određenih vrsta znanja u rješavanju poslovnih i društvenih izazova, dizajniranja i provođenja raznih vrsta kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja te usvajanja moderne istraživačke metodologije. Najistaknutiji dio opreme je Eye Tracking device, uređaj koji se inače koristi u okviru neuromarketinga, nove marketinške discipline koja se tek počela intenzivnije razvijati, a usmjerena je otkrivanju nesvjesnih reakcija potrošača prilikom kupnje, promatranja oglasa, proučavanja pakiranja i sl.

Voditelj Katedre za marketing izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić istaknuo je da će studenti tehnologiju koristiti u sklopu završnih i diplomskih radova, kao i vježbi iz marketinških kolegija, te na temelju toga naučiti primijeniti teorijska znanja u praktične svrhe i uvidjeti stvarne razloge ponašanja potrošača. Marketinški laboratorij svakako će doprinijeti i lokalnoj zajednici, odnosno malim i srednjim poduzećima zainteresiranima za istraživanja u području turizma, marketinga, proizvoda i usluga.

Što se budućih projekata tiče, u tijeku je i projektna prijava vezana za uspostavu regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru turizma i ugostiteljstva KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli predviđen je kao jedan od 12 projektnih partnera koji bi pružao podršku putem dodatnih aktivnosti za povećanje kvalitete nastave i prepoznatljivosti KLIK-a u sektoru turizma i ugostiteljstva, te promocije strukovnog obrazovanja, poticanja inovacija i poduzetništva.

(REX)

Facebook komentari