Predstavljanje stranaka u Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom

U SRIJEDU U 18 SATI, PROGRAM PREDSTAVLJA HNS

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom obaviještava da ?e 7. studenog s po?etkom u 18 sati  svoj program za ?lanove društva predstaviti stranka HNS, odnosno gospo?a Vesna Pusi?. Predstavljanje ?e se održati u bivšoj vojarni Karlo Rojc, Gajeva 3, Pula (sportska dvorana u prizemlju zgrade, desno do kraja hodnika), a na zahtjev ?lanova društva, koji uslijed prostornih barijera i zdravstvenih razloga nisu u mogu?nosti prisustvovati predizbornim skupovima i tribinama. To je drugo u nizu od tri najavljena predstavljanja u sklopu programa. Dosad je svoj program predstavila stranka IDS-DDI, a o?ekuje se i predstavljanje stranke SDP. (D.F.)

Facebook komentari