Predavanja na teme iz povijesti, književnosti, jezika te kulture i umjetnosti

ZNANSTVENI SKUP U UMAGU »ISTRA U DVADESETOM STOLJE?U«
U petak i subotu, 9. i 10. svibnja, u umaškom hotelu Sol Aurora održat ?e se znanstveni skup »Istra u 20. stolje?u«, Matice hrvatske. Josip Bratuli?, Darko Dukovski, Ivan Jurkovi?, Danijel Mikulaco i Stelio Prodan ?ine organizacijski odbor skupa, tajnik istog je Mirko Cjetko, a cilj ovog znanstvenog skupa je ponuditi što odre?eniji odgovor na pitanje kakva je u povijesnom, duhovnom, stvarala?kom i intelektualnom pogledu bila Istra u 20. stolje?u, odnosno potaknuti osvrt na osnovna povijesna, duhovna, stvarala?ka i intelektualna gibanja u Istri 20. stolje?a. Izlaganja su podijeljena u ?etiri okvira: povijest, književnost, jezik te kultura i umjetnost. Nakon otvaranja skupa »Istra u 20. stolje?u«, u petak u 10 i 30 svoje ?e radove s politi?kim temama izlagati Petar Str?i?, Stijepo Obad, Nevenka Troha i Andrea Rokni?. Isti dan u 12 sati s temama iz književnosti za govornicu ?e iza?i Marko Ljubeši?, Daniel Na?inovi? i Zvonimir Milakovi?. Skup ?e u 15 sati nastaviti povjesni?ari Borut Klabjan, Stipan Trogli?, Egon Pelikan i Slaven Bertoša, autori radova s crkvenim temama. Posljednja grupa radova koji ?e biti izloženi u petak u umaškom hotelu Sol Aurora okupljena je pod nazivom Jezik, a izlaga?ice ?e biti Teodora Fonovi?, Blaženka Martinovi?, Irena Mikulaco i Lina Pliško. I subotnji program ovog znanstvenog skupa zapo?et ?e u 10 sati s poviješ?u, radove s društvenim temama izložit ?e Nevio Šeti?, Dean Krmad, Deborah Rogoznica i Darko Dukovski. Radove s temama iz književnosti predstavit ?e Daniel Mikulaco, Boris Domagoj Bileti?, Milorad Stojevi? i Valter Milovan. Nakon stanke i subotnjeg podneva uslijedit ?e u 15 sati ciklus povijesnih tema, radove s na vojno-diplomatskim temama izložit ?e Davor Mandi?, Gorazd Bajc, Branko Dubravica i Marino Manin. Nakon posljednjeg ciklusa dominiraju?ih, povijesnih tema, uslijedit ?e u 16 i 30 posljednji ciklus izlaganja znanstvenog skupa »Istra u 20. stolje?u«, onaj posve?en kulturi i umjetnosti, a pred samo zatvaranje skupa za govornicu ?e iza?i muzikologinja Lada Durakovi?, povjesni?ar umjetnosti Berislav Valušek te akademik Josip Bratuli?. (N.T.)

Facebook komentari