Pratite na Regional Expressu tematsku sjednicu GVGP i SIŽ o Uljaniku

LIVE STREAMING
Za utorak, 11. rujna 2018. godine, po okončanju zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Pule i Skupštine Istarske županije po pitanju aktualne situacije u Uljaniku, u Komunalnoj palači (Pula, Forum 1) sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2018. godine
3.Donošenje Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanje (odvoza) azbestnih ploča s lokacija  na području grada Pule
4.Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 5495/4 k.o. Pula
5.Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na k.č. 660/245 i k.č. 660/253, obje k.o. Pula, u korist Opće bolnice Pula
6.Donošenje Odluke o kupnji nekretnine – k.č.zgr. 3022/3, k.č. 3017/1, k.č. 3017/3, sve k.o. Pula (Ulica Sv. Felicite 6)
7.Donošenje Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
8.Donošenje Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama
9.Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 

Video vezan uz članak

Facebook komentari